• Home
  • Nieuws
  • Jaarverslag 2020 Zorgnetwerk Midden-Brabant

Jaarverslag 2020 Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant blikt met het jaarverslag 2020 terug op een bewogen jaar.

"We kijken terug op een jaar waarin corona de boventoon voerde. Dat heeft iedereen veel gekost. Maar ook gemaakt dat we op een mooie manier nog nauwer samenwerken in ons netwerk. Ook binnenshuis speelde er veel: van een directeurswissel tot het opstellen van een gedragen visie + ambities tot 2024. Samen met de netwerkpartners en collega’s hebben we onze basis verstevigd", aldus Aldus Tonny de Groot, directeur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant > is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in onze regio. Gezamenlijk streven ze naar goede, afgestemde zorg en behandeling voor patiënten en burgers in de regio.

Samen sterk
'2020 Was het jaar dat we onze visie en ambities voor de komende jaren hebben vastgesteld. Het jaar waarin we ondanks corona mooie stappen hebben gezet in onze samenwerkingsprogramma’s. Het jaar waarin we afscheid namen van directeur Veronique Holtmaat. Zij heeft zich de afgelopen negen jaar op een zeer kundige wijze ingezet voor het ZMBR. We willen haar daar hartelijk voor bedanken! 2020 was ook het jaar met veel nieuwe gezichten in het bestuur en in de netwerken. Samen hebben we onze basis verstevigd: samen sterk voor de juiste zorg op de juiste plaats', zo beschrijft de intro van het jaarverslag.

Vervolgens komen alle programma's kort en kernachtig aan bod:


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring