• Home
  • Nieuws
  • Oogst proeftuin dementie naar Dementietuin

Oogst proeftuin dementie naar Dementietuin

Drie projecten uit de Brabantse proeftuin dementie zijn overgeplant naar de Dementietuin van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Groen & Grijs, Bouwen aan Vertrouwen en de Technokoffer zijn daar structureel geworteld.

De Dementietuin > draagt via innovatie en inspiratie bij aan behoud van kwaliteit van leven voor mensen die leven met dementie. Dat gebeurt samen met zorg- en welzijnsinstellingen, de Hart van Brabant-gemeenten en partners als Alzheimer Midden-Brabant, de PG-raad, de Zorgacademie, onderwijsinstellingen, onderzoekers en dementievriendelijke gemeenschappen.

Brug slaan
De Brabantse proeftuin dementie opende in 2014 de hekken. Doel: een brug slaan tussen de behoeften van mensen die leven met dementie en de sociale en technologische innovaties die daarin kunnen voorzien. Zodat zij zo lang en verantwoord mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In samenwerking met de partners faciliteerde en ondersteunde de proeftuin tientallen projecten, van klein tot groter. Acht jaar lang kruisbestuiving heeft z’n werk gedaan in de regio: de oogst van de proeftuin is in alle windrichtingen uitgewaaid. Projecten zijn afgerond of staan op eigen benen, geworteld op lokaal niveau in de dementievriendelijke gemeenten. En: diverse organisaties in regio Midden-Brabant investeren inmiddels structureel in (betere) ondersteuning van mensen die leven met dementie.

Concrete vruchten
De roep om concreet resultaat in aantallen en tastbare effecten klonk steeds luider. Opbrengsten zoals het krijgen van bepaalde inzichten en kruisbestuivingen, zijn niet meetbaar. Reden dat de hekken van proeftuin zijn gesloten. Om meteen de hekken van de Dementietuin te openen. Van daaruit ondersteunt het Zorgnetwerk Midden-Brabant Groen & Grijs, Bouwen aan Vertrouwen en Technokoffer. Deze proeftuininitiatieven kunnen daar uitgroeien tot structurele projecten die concrete vruchten leveren.

Bekijk de oogstfilm 2021uit Brabantse proeftuin dementie:

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring