Nieuwe campagne verkeersveiligheid

De provincie Noord-Brabant is gestart met een nieuwe verkeersveiligheidscampagne met als titel 'Jouw actie telt'.

Hoe groot of klein een actie ook is, iedereen kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van slachtoffers. Jouw actie telt. Dat is de nieuwe verkeersveiligheidscampagne van de provincie Noord-Brabant.

Gedragsverandering
Met deze campagne richt de provincie zich vooral op gedragsverandering, aangezien ons gedrag de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen is (90%). De komende maanden verschijnen in (online) media, op bussen en in abri’s beelden waarin het gedrag van deelnemers aan het verkeer in Brabant centraal staat. De campagne ondersteunt de ambitie van NUL verkeersslachtoffers die is opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) > Dit BVVP is door alle regio's in Brabant ondertekend, ook door Mario Jacobs namens Hart van Brabant.

Verschil maken
Denk bij acties die tellen aan bijvoorbeeld geen telefoon, drank of drugs te gebruiken in het verkeer, drie keer te kijken voor het oversteken of tot tien te tellen bij vervelende situaties. Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: "In de campagne komen bewuste of onbewuste handelingen terug om te benadrukken dat ieders actie in het verkeer, van mij maar ook van jou, het verschil kan maken. Ieder slachtoffer is er één te veel."

Meer informatie op de campagnesite >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring