• Home
  • Nieuws
  • Rapport over de toekomst van de samenwerking in Regio Hart van Brabant “Balanceren, verbinden en schakelen”

Rapport over de toekomst van de samenwerking in Regio Hart van Brabant “Balanceren, verbinden en schakelen”

Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport over de toekomst van de samenwerking in de regio Hart van Brabant (HvB). De conclusie luidt dat de regio grote ambities heeft en voor grote uitdagingen staat. Over de samenwerking overheerst tevredenheid, maar er is nog ruimte voor verbetering in het aanbrengen van een betere balans. 

De samenwerkingsagenda is ambitieus, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit op regionaal niveau beperkt zijn, de betrokkenheid van de raden nog onvoldoende en de democratische legitimatie van regionale besluiten en uitvoering een zorgpunt is. Dat vraagt om permanent balanceren, verbinden en schakelen.
H
et rapport is in opdracht van regio Hart van Brabant geschreven door Martijn Groenleer (hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Tilburg University) en Maarten Noordink & Barbara Knoote (KWINK Groep). 

Aanleiding voor het rapport is de gevoelde urgentie van een verbetering in de samenwerking in combinatie met de toenemende mate van regionale verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en de opgaven in het sociaal domein, zoals Jeugdzorg. De negen gemeenten in HvB werken onder meer samen met waterschappen, energieleveranciers, woningcoöperaties en partners in de zorg. Eerder al werd het signaal geuit vanuit de verschillende gemeenteraden: in 2019 werd tijdens de Verenigde Vergadering een motie aangenomen om de betrokkenheid van de raden in de regio te intensiveren. 

Conclusie
Grootste uitdaging voor de regio is om ‘in de toekomst het vereiste vermogen en de slagkracht te organiseren. De benodigde steun en het draagvlak voor regionale samenwerking is cruciaal en moet worden behouden of, liever nog, worden versterkt’ – aldus het rapport. En dit alles in een context van uiteenlopende ontwikkelingen die op de regio afkomen of waar de regio onderdeel van is.

Voorzitter Regio Hart van Brabant en burgemeester van Tilburg, Theo Weterings: “Het rapport onderschrijft de urgentie van een samenwerkende regio en brengt tegelijkertijd perspectief met zich mee: de samenwerking is al goed, maar kan nog beter. Als kloppend Hart van Brabant hebben we ambities die passen bij een aantal grote ontwikkelingen in het land. Ik geloof dat wij dat kunnen waarmaken, wij zijn een regio die de mouwen opstroopt. Dat moet ook wel, gezien de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. Zo zoeken we naar mogelijkheden in het oplossen van het woningtekort, het realiseren van de energietransitie en het betaalbaar houden van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, maar hebben we tegelijkertijd te maken met vraagstukken over de inrichting van ons landschap als het gaat om natuur in combinatie met bijvoorbeeld energieopwekkingsopgaven. Door de krachten te bundelen met bedrijven, onderwijsinstellingen, maat-schappelijke partners en bewoners krijgen we dat voor elkaar. We slaan de handen ineen op tal van thema’s en zorgen daarmee voor een veilige, zorgzame en inclusieve regio.”

Proces
Het procesvoorstel voor de behandeling van het governance rapport - in een Verenigde Vergadering en in de gemeenteraden - is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant. In mei 2021 vindt een Verenigde Vergadering plaats van de 9 gemeenteraden over de inhoud van het rapport.

Eindrapportage
Lees hier het volledige governance rapport

Contactinformatie
Wil je meer weten over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met programmadirecteur Regio hart van Brabant Miriam Oosterwijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 013 744 0406.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.