• Home
  • Nieuws
  • Raadsleden benadrukken rol van inwoners bij energie- en klimaattransitie

Raadsleden benadrukken rol van inwoners bij energie- en klimaattransitie

In Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie, en de komende maanden worden de plannen daaruit voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen. Om hen hierop voor te bereiden, stond de online regionale radenavond van 10 februari volledig in het teken van dit REKS-bod.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Meer dan dertig regio’s in Nederland maken plannen voor de overstap op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en het verwarmen van woningen en gebouwen. In Hart van Brabant kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zo de gevolgen kunnen beperken. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Sterke regionale samenwerking
De circa 120 digitaal aanwezigen konden online de uitzending volgen, die werd uitgezonden vanuit de raadzaal van Gilze en Rijen. Zij werden bij de start van de avond verwelkomd door burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen. Hij benadrukte het belang van regionale samenwerking, met veel ambitie, actie en organisatiekracht. Die samenwerking is volgens hem geen luxe, maar vanwege de grote opgaven waar gemeenten voor staan ook noodzaak.

Vervolgens kregen raadsleden in de regio de mogelijkheid om online aan te geven welk gevoel zij hadden bij een positieve uitkomst op de REKS. Met gemiddeld een 6,5 zijn de 45 raadsleden die hebben gereageerd gematigd positief. Om een hogere waardering te krijgen, blijkt vooral het betrekken van inwoners en voldoende draagvlak essentieel. Communicatie, participatie en inspraak zijn kernwoorden die daarbij vaak terugkwamen.

Draagvlak en participatie
De overstap op duurzame energie en aanpassingen aan klimaatverandering gaan een grote invloed hebben op onze leefomgeving. Daarom is de afgelopen jaren met veel partners gewerkt aan de plannen in de REKS. Ook Gerard Bruijniks, wethouder in Loon op Zand en bestuurlijk opdrachtgever voor de REKS, benoemde nog eens de noodzaak van regionale samenwerking: “Samen op pad is de sleutel naar de toekomst. Daarom werken we samen met 9 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie, maar bijvoorbeeld ook met de energiecoöperaties en natuur- en landschapsbeheerders.”

De ontwikkeling van de REKS wordt volgens Bruijniks dus met veel partijen opgepakt. Bovendien gaat het in de REKS om plannen die nog vorm gaan krijgen: “We willen de komende maanden achter de voordeur van inwoners en bedrijven komen en er verder over praten. We hebben ook de mensen die in de directe omgeving wonen nodig bij de participatie, en het streven is om de opbrengsten terug te laten komen in de directe omgeving.”

Een aantal partijen die de afgelopen tijd aan tafel hebben gezeten, kregen ook het woord. Hendrik Hoeksema (ZLTO), Pieter Biemans (Lokale Energiecoöperaties), Toon Loonen (Natuurmonumenten) gaven aan in een kort filmpje hoe hun organisaties zich verhouden tot het REKS-bod en hoe zij hun rol zien bij de uitvoering van de plannen. Ook de raadsleden Evelien Kostermans (GroenLinks Tilburg) en Frits Klijs (Volkspartij Dongen) en Kees de Jong namens de waterschappen vertelden over hun ervaringen met het REKS-traject. Dat is volgens hen omvangrijk, omdat het een doorlopend proces is en over veel verschillende onderwerpen gaat, waarbij verschillende belangen een rol spelen.

Duurzame energie
Onder leiding van Richard Engelfriet werd vervolgens de inhoud van het REKS-bod gepresenteerd. De aanwezige volksvertegenwoordigers kregen de kans om via de sms en whatsapp vragen te stellen. Zo werd er gesproken over de grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind, waarbij werd benadrukt dat het landschap leidend is en gestreefd wordt naar een efficiënt energienetwerk en koppelingen met de klimaatopgave. Ook kwam de regionale strategie zonnevelden ter sprake, met daarin uitgangspunten voor waar wel zonnepanelen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Een ander belangrijk onderwerp was de alternatieven voor het aardgasloos verwarmen van woningen en gebouwen. Daarvoor is gekeken naar de vraag naar warmte en warmtebronnen die er in de regio zijn. Ook de rol en mate van duurzaamheid van het Amernet, dat in een aantal wijken de stadsverwarming verzorgd, kwamen hierbij ter sprake.

Klimaat, participatie en uitvoering
Wat de REKS in Hart van Brabant uniek maakt, is dat de regio als enige in Nederland ook kijkt naar aanpassen van onze omgeving aan klimaatverandering en die aanpassingen proberen te koppelen aan de overstap op duurzame energie. Tijdens de bijeenkomst vertelden betrokkenen over de zes gebiedsopgaven in onze regio, waarmee wordt geprobeerd overstromingen, wateroverlast, verdroging en hittestress te voorkomen. Per gebied wordt nu een lijst van maatregelen opgesteld en uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda.

Een volgend onderwerp op de agenda was communicatie en participatie, voor raadsleden een van de belangrijkste aandachtspunten binnen de REKS. Daarbij werd duidelijk dat duizenden inwoners de afgelopen maanden over de REKS zijn geïnformeerd en hebben meegedacht, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, informatieavonden, lokale kranten en enquêtes. Bovendien zijn inwoners via de energiecoöperaties, de ZLTO, de woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd binnen de REKS-werkgroepen. Tot slot werd aangegeven dat van het REKS-bod ook een (vereenvoudigde) publieksversie, infographic en animatie wordt gemaakt.

Het laatste REKS-agendapunt was het presenteren van de mogelijkheid een publiek ontwikkelbedrijf als uitvoeringsorganisatie in te richten. Het idee is dat onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie hierbinnen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de wind- en zonnehubs in de regio. Ook andere lokale partijen kunnen hierin participeren, zodat ook het streven naar 50% lokaal eigendom behaald kan worden.

Besluitvorming en vooruitblik
Volgens Paul van Dijk, procesregisseur van de REKS, vormde de avond een kick off van het besluitvormingstraject. Eind februari 2021 besluit de stuurgroep over het REKS-bod, gevolgd door de colleges, dagelijkse besturen van de waterschappen en gedeputeerde staten. Vervolgens is het aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de waterschappen om een besluit te nemen over het REKS-bod.

Op 1 juli moet dat traject zijn afgerond en levert Hart van Brabant, net als de andere 30 regio’s in Nederland, het bod in bij het Rijk. Daarna start ook de uitvoering van de plannen. Paul van Dijk: ”Dat betekent dat we de komende maanden naar buiten toe gaan om de samenleving bij de ontwikkeling van die gebieden te betrekken.”

Radenavond 4

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de radenavond contact op met Willem van Eijk, programmacoördinator Regio Hart van Brabant, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.