• Home
 • Nieuws
 • Analyse van de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams

Analyse van de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams

Regio Hart van Brabant ziet dit rapport als een bevestiging van de stappen die we al aan het nemen zijn. Ruim een half jaar geleden sloten we binnen onze regio nieuwe samenwerkingsafspraken tussen verschillende partners in de aanpak van huiselijk geweld. Een landelijke analyse laat zien dat we op de goede weg zijn met de implementatie ervan.

In opdracht van het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuisorganisaties en lokale (wijk)teams. Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, gemeenten en Veilig Thuis heeft het traject begeleid. Onze regio heeft ook meegedaan aan dit onderzoek, omdat wij per 15 juli 2020 nieuwe samenwerkingsafspraken hebben gemaakt en we het belangrijk vinden dat deze goed worden uitgevoerd.

Conclusies
AEF concludeert dat:

 • de samenwerkingsafspraken geen papieren tijgers zijn, maar de professionele praktijk van zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk)teams versterken,
 • ten opzichte van vier jaar geleden er flinke stappen zijn gezet in de rolinvulling van zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk)teams,
 • het bewustzijn van de complementariteit van Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams breed is toegenomen,
 • de samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams in een groot aantal gemeenten en regio’s is verbeterd en constructief,
 • de visie ‘gefaseerde ketenzorg’ en de meeste aspecten uit het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten hun weg hebben gevonden naar de samenwerkingsafspraken.


Aanbevelingen
Het onderzoek laat ook zien dat de implementatie van de samenwerkingsafspraken op de werkvloer nog aandacht behoeft. AEF schetst daarvoor een aantal mogelijkheden, met name gericht op het voortzetten en verder uitbouwen van de professionele dialoog die in regio’s op gang is gekomen tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams:

 • investeren in de professionalisering en deskundigheidsbevordering van de lokale teams op het thema veiligheid
 • gezamenlijk (gemeenten, lokale teams en Veilig Thuis) periodiek de samenwerking evalueren
 • leren en evalueren aan de hand van casuïstiek
 • benutten van vaste contactpersonen en bruggenbouwers

Dit leidt tot een beter begrip van de afspraken én tot een verdieping van de samenwerking in de uitvoeringspraktijk.

Regio Hart van Brabant
Regio Hart van Brabant ziet dit rapport als een bevestiging van de stappen die we al aan het nemen zijn. Dit jaar gaan we door met de professionalisering en deskundigheidsbevordering van de lokale wijkteams. Veilig Thuis heeft onlangs twee outreachend medewerkers en een relatiebeheerder aangesteld die als bruggenbouwers gaan werken. Daarnaast is er afgesproken om niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook op bestuurlijk niveau te leren van casuistiek.


Leer lezen over dit onderwerp?
> Het eindrapport Samenwerken aan een Veilig Thuis van AEF
> Visuele samenvatting van het rapport van AEF
> Programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
> Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (onderdeel van het totaalprogramma)


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring