• Home
  • Nieuws
  • Jongerenpunt helpt, want werkervaring breekt jongeren op bij het vinden van een baan

Jongerenpunt helpt, want werkervaring breekt jongeren op bij het vinden van een baan

Omroep Brabant vertelt het verhaal van Mirthe: een goede opleiding en mooi cv maar geen baan. Van de 160.000 mensen die werden ontslagen in de eerste maanden van de pandemie waren er 100.000 jongeren. Het Jongerenpunt Midden-Brabant helpt.

Ontwikkelbanen
In het interview met Omroep Brabant vertelt projectleider Marc Bevers over de ontwikkelbanen waar het Jongerenpunt mee gestart is. Een ontwikkelbaan loopt zes maanden, voor minimaal 24 en maximaal 28 uur per week, waarbij de werkgever een deel salaris vergoedt en hij voor een deel financiële compensatie ontvangt. Mirthe is op deze manier aan een werkplek gekomen. Je leest haar verhaal op de website van Omroep Brabant >

Jongerenpunt
Het Jongerenpunt help jongeren die buiten beeld zijn: die niet werken, niet op school zitten, maar ook geen uitkering ontvingen. Bij aanvang van het programma was de inschatting dat 1500 jongeren het op eigen kracht niet zouden redden om een plekje op de arbeidsmarkt of in het onderwijs te vinden. Maar om wat voor reden dan ook, waren zij buiten bereik van instanties zoals sociale diensten en UWV.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ondersteuning aan jongeren zonder uitwerking is belegd bij Midpoint Brabant. Door deze insteek benadrukken we het belang van samenwerking met andere organisaties zoals kennis- en zorginstellingen, het UWV, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Het loket dat vervolgens toegang biedt voor de jongeren draagt de naam Jongerenpunt Midden-Brabant. Vanuit daar is een klein team jongerenregisseurs actief. Het is een mix van ervaren en jeugdige jongerenwerkers, klantmanagers en ggz-medewerkers.

Hoog rendement
Een gedetailleerde businesscase (van net voor de coronacrisis uitbrak) toont dat de investering in het programma loont. Belangrijk daarin is het feit dat het proactief benaderen van de jongeren ervoor zorgt dat problemen worden opgepakt als de nog redelijk beheersbaar zijn – en daarmee goedkoper op te lossen. Voor gemeenten bedraagt de return on investment 1 op 1,5. Wanneer ook de effecten zoals toename van productiecapaciteit en lagere zorguitgaven door verzekeraars worden meegerekend, bedraagt het rendement zelfs 1 op 6.

Van regionale naar lokale aanpak
Het succesvolle Jongerenpunt is breed regionaal opgezet. Nu het experiment zijn waarde bewezen heeft, wordt gewerkt aan een structurele, lokale inbedding van het Jongerenpunt bij de gemeenten, met een compacte regionale sturing.

Meer weten over het Jongerenpunt?
Bezoek dan de website jongerenpuntmiddenbrabant.nl en specifiek de pagina over de ontwikkelbanen >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring