• Home
  • Nieuws
  • Handelingsperspectief woonwagenbeleid Hart van Brabant in de maak

Handelingsperspectief woonwagenbeleid Hart van Brabant in de maak

Wethouders Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben op de Hart van Brabantdag 3 december besloten tot een regionaal handelingsperspectief voor woonwagenbeleid. Uit een eerste inventarisatie blijkt namelijk dat er onvoldoende zicht is op de totale behoefte aan standplaatsen en dat er overlap zit in de wachtlijsten van onze gemeenten.

Landelijk beleid met acties voor gemeenten
In juli 2018 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Beleidskader Gemeentelijk Woonwagen- en Standplaatsenbeleid bekend. Centraal in dit beleid staat de woonwagenbewoner en is rekening gehouden met en ruimtegegeven aan het woonwagenleven. Er komen een aantal acties voor gemeenten uit, waaronder:

  • het vaststellen van beleid,
  • het inventariseren van de behoefte aan standplaatsen,
  • en het bieden van mogelijkheden voor woningzoekende woonwagenbewoners om binnen een redelijk termijn kans te maken op een standplaats.

Verschillen binnen Hart van Brabant
Voor veel gemeenten in de regio Hart van Brabant is de behoefte aan standplaatsen nog niet voldoende helder. Uit een eerste inventarisatie weten we bovendien dat er veel overlap in wachtlijsten is en dat er in de gemeenten verschillende werkwijzen zijn ten aanzien van inschrijving en toewijzing.

Regionaal handelingsperspectief
Er komt daarom een regionaal handelingsperspectief als vertrekpunt voor de verschillende gemeenten. Het handelingsperspectief zal in ieder geval ingaan op:

  • de huidige situatie in de gemeenten,
  • een advies over het al dan niet gaan werken met een eenduidig regionaal inschrijving- en toewijzingssysteem en eenduidige toewijzingsregels,
  • afstemming over definities en afspraken over de wijze waarop we de behoefte aan standplaatsen in beeld gaan brengen.

Tijdens de Hart van Brabantdag is opdracht gegeven om dit regionale handelingsperspectief in 2021 op te stellen.

 

Fotocredits: VanBerkel.studio

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring