• Home
 • Nieuws
 • Governancetraject naar afrondende fase

Governancetraject naar afrondende fase

De ontwikkelingen in het governancetraject volgen elkaar nu in rap tempo op. Bij de workshop eind oktober zijn de eerste toekomstscenario’s getoetst. Op 2 december vond een brede gespreksavond plaats met een grote groep betrokkenen om uitdagingen te toetsen en oplossingen op te halen. Het projectteam beweegt nu naar de eindfase en zal in de eerste helft van januari zijn bevindingen delen.

Dimensies en scenario’s
Eind oktober organiseerde het projectteam (met Martijn Groenleer van Tilburg University en Maarten Noordink van KWINK Groep) een tweede workshop voor de begeleidingscommissie van het governancetraject. De door de onderzoekers geïdentificeerde uitdagingen en ontwikkelingen zijn uitgewerkt naar dimensies die leiden tot oplossingsrichtingen. De workshopdeelnemers is gevraagd welke dimensies zij het meest relevant vinden voor Regio Hart van Brabant en of er nog dimensies ontbreken. En wat vinden zij de meest plausibele scenario’s? Ontbreken er nog scenario’s?

Vergaande regionale integratie, of juist niet?
Als het gaat om dimensies kun je hierbij denken aan hoe we onze agenda bepalen. We kunnen er enerzijds voor kiezen om enkel samen te werken op onderwerpen waarop dat ons verplicht wordt, of – aan de andere kant van het spectrum – op alle onderwerpen die een (mogelijke) regionale dimensie kennen, zonder op voorhand iets uit te sluiten. Een andere dimensie gaat over besluitvorming. Werkt het voor Regio Hart van Brabant beter om die op basis van unanimiteit (consensus) te laten plaatsvinden, of op basis van meerderheid van stemmen (consent)? En wat te denken van de verschillen tussen gemeenten: omarmen we die om er strategisch mee om te gaan en gebruik te maken van elkaars sterke punten, of proberen we verschillen zoveel mogelijk te reduceren met het oog op een vergaande regionale integratie?
Zo zijn er ruim vijftien dimensies geïdentificeerd. En bij (bijna) al deze dimensies geldt dat er een scala aan mogelijkheden tussen de extremen ligt.

Terug naar de basis
Een combinatie van deze dimensies leidt tot mogelijke scenario’s voor de toekomst. Deze scenario’s lopen uiteen van een terug-naar-de-basisscenario tot een één-Hart-van-Brabantgemeentescenario. Ook hier is dus weer sprake van extremen en vele grijstinten daartussen.

Tijdens de workshop eind oktober heeft het projectteam de dimensies en scenario’s voor Regio Hart van Brabant getoetst in een gesprek met een brede afvaardiging: voorzitter Theo Weterings, de programmadirecteur Regio Hart van Brabant, een van de gemeentesecretarissen, een griffier, raadsleden, intern coördinatoren en wethouders. Namen en rugnummers vind je op www.regio-hartvanbrabant.nl/governance/begeleidingscommissie-governancetraject.

Open gespreksavond
Woensdag 2 december konden raadsleden deelnemen aan een brede gespreksavond over het governancetraject. Daarnaast waren er betrokkenen als collegeleden, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. De onderzoekers Martijn Groenleer en Maarten Noordink toetsten hier nogmaals enkele uitdagingen en haalden input voor oplossingen op. De uitdagingen die ter discussie stonden:

 1. Hoe organiseer je de juiste betrokkenheid van de raden?
 2. Hoe organiseer je voldoende ambtelijke capaciteit?
 3. Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de regio duidelijk is?
 4. Hoe zorg je voor voldoende verbinding en vertrouwen?

Met behulp van Mentimeter en sms konden deelnemers reageren en inbreken op het gesprek. Op een schaal van 1 op 10 werden alle vier de uitdagingen herkend (1 is niet herkend en 10 is volledig herkend) met een score tussen de 7 en de 7,5. Er kon ook inhoudelijk worden gereageerd op de uitdagingen om tot oplossingsrichting te komen. Een greep:

 • “Bevoegdheden weer terug naar gemeenten”
 • “Raadsleden actievere rol bieden”
 • “Niet zo zeuren. Accepteren. Dit is een prima functionerende regio!”
 • “Regionaal parlement”
 • “Ambtelijk meer capaciteit regionaal samenbrengen”
 • “Beperk de ambities”

Deze reacties liepen dus nogal uiteen, maar de onderzoekers konden er toch verschillende rode draden uit halen.

De registratie van deze gespreksavond, de presentatie en de vragen via Mentimeter en sms zijn te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/raadszaken.

Oplevering onderzoek en vervolg
De onderzoekers zijn nu bezig met de afronding. Zij presenteren in de eerste helft van januari hun bevindingen: mogelijke scenario’s voor samenwerking in Regio Hart van Brabant en relevante afwegingen bij het maken van een keuze. De klankbordgroep en de begeleidingscommissie komen in januari bij elkaar om te bepalen hoe het besluitvormingstraject over het governancerapport eruit gaat zien.

Contactinformatie
Wil je meer weten over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met programmadirecteur Regio hart van Brabant Miriam Oosterwijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 20593954. Wil je de onderzoekers nog iets meegeven? Dan kan dat rechtstreeks:

 • Martijn Groenleer, Tilburg University, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Maarten Noordink, KWINK Groep, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Fotocredits: Arjen Veldt Fotografie

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.