Het is mogelijk om voor projecten die te maken hebben met innovatie op de arbeidsmarkt subsidie aan te vragen bij de provincie.

Het maximale subsidiebedrag per project is € 200.000 (met een minimaal vereiste cofinanciering van 20%). De aanvraag moet gericht zijn op projecten die maximaal 2 jaar lopen, boven het individuele (bedrijfs)belang uitstijgen en een bijdrage leveren aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Projecten

De subsidie geldt voor projecten voor kennisvernieuwing en kennisontwikkeling ten behoeve van innovatieve concepten én voor projecten die innovatieve concepten opschalen en praktijkrijp maken. Daarnaast moet het project bijdragen aan 1 of meerdere van de volgende ontwikkellijnen: flexicurity, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; iedereen doet mee, sociale innovatie/mkb-versterking en internationalisering. Ideeën zijn welkom bij Peter van Ierland, programmamanager arbeidsmarkt Midpoint Brabant.