• Home
 • Nieuws
 • Natuurbod Regio Hart van Brabant: tussenbalans 2020

Natuurbod Regio Hart van Brabant: tussenbalans 2020

In september vorig jaar heeft het regionale wethoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting besloten tot een programma om een bijdrage te leveren aan de restopgaves voor het provinciale natuurnetwerk in de vorm van een natuurbod Regio Hart van Brabant. De tussenbalans is opgemaakt met successen, aandacht voor lopende zaken en behoefte aan monitoring.

De belangrijkste conclusies uit de tussenbalans 2020 zijn:

 • De meeste regionaal aangemerkte onderdelen van het natuurbod lopen goed maar actieve monitoring blijft nodig.
 • Er zijn een aantal mooie successen te melden.
 • Voor de faunapassages is een vervolgproject nodig.

Natuurbod en uitvoeringsprogramma
Met dit natuurbod helpt Regio Hart van Brabant bij het realiseren van de volgende doelen voor 2027:

 • 100 hectare nieuwe natuur en acht faunapassages in regionaal verband
 • 20 kilometer ecologische verbindingszones in subregionaal verband
 • 44 kilometer beekherstel en 29 vispassages in waterschapsverband
 • Lokale realisatie aanjagen en bij knelpunten onderzoeken

Je vindt het volledige natuurbod op de website van Regio Hart van Brabant. Het natuurbod is in 2018 aangeboden aan de provincie en een jaar later hebben de wethouders van het poho Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting een bijbehorend programma vastgesteld. Daarin staat hoe we op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het Brabantse Natuurnetwerk.

Tussenbalans
De regionale werkgroep Landschap is in 2020 met het programma aan de slag gegaan. Eind 2020 is een mooi moment voor een tussenbalans. Belangrijkste conclusie van de tussenbalans is dat de meeste regionaal aangemerkte onderdelen van het natuurbod lopen, maar dat actieve monitoring nodig blijft. Vanaf 2021 blijft de werkgroep Landschap daarom de regionale onderdelen van het natuurbod monitoren. We gaan daarbij zo veel mogelijk gebruikmaken van het monitoringssysteem van de provincie. De lokale opgaven gaan we niet meer actief monitoren, maar alleen op verzoek onderzoeken of regionale hulp uitkomst biedt. Dit komt de focus voor inzet van de beschikbare, beperkte middelen ten goede.

Successen
Dat er veel onderdelen van het natuurbod goed lopen is mooi nieuws. Een greep uit de successen van 2020:

 • Ecologische verbindingszone Bels Lijntje – Tilburg/Goirle: planvorming gestart, subsidie toegekend. Benodigde gronden grotendeels verworven/in eigendom. Lees meer >
 • Beekherstel + ecologische verbindingszone Reeshofweide – Lange Rekken – Brabantse Delta/Tilburg: in uitvoering. Oplevering verwacht begin 2021. Lees meer >
 • Ecologische verbindingszone Koningsvliet – Aa en Maas/Heusden: gerealiseerd in 2020. Lees meer >
 • Nieuwe Leij zuidrand – Goirle: in uitvoering. Oplevering verwacht in 2021.


Vervolgproject faunapassages
Uit de tussenbalans blijkt ook dat in 2021 behoefte is aan een vervolgproject op een aantal faunapassages onder de A58, die onderdeel uitmaken van het natuurbod en cruciaal zijn in het functioneren van het natuurnetwerk. De faunapassages zijn gelegen in meerdere gemeenten en waterschappen en daarom is het verstandig om hierin regionaal op te trekken. Rijkswaterstaat is namelijk bezig met de planning en uitvoering van de verbreding de A58. Het is van belang om als regio tijdig input te leveren voor de projecten van Rijkswaterstaat, zodat doelen die we gezamenlijk hebben in de plannen van RWS kunnen landen. De werkgroep Landschap gaat daar graag mee aan de slag in 2021!

 

Fotocredits: provincie Noord-Brabant


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring