• Home
  • Nieuws
  • Bewezen dankzij Maatpact: éérst bestaanszekerheid, later besparen op jeugdhulp en Wmo

Bewezen dankzij Maatpact: éérst bestaanszekerheid, later besparen op jeugdhulp en Wmo

“Bestaanszekerheid éérst, dat hebben we geleerd van twee jaar Maatpact”, betoogt bestuurlijk opdrachtgever Esmah Lahlah. “Mensen die kampen met schulden, geen woning hebben, uit huis gezet dreigen te worden of in een onveilige situatie zitten, verliezen de basis onder hun bestaan. Tot die basis terug is, heeft het weinig zin deze mensen hulp te bieden voor alle andere problemen die zij doorgaans hebben.”

“En andersom: zijn de zorgen over de basis weg, dan is er na enige tijd op andere terreinen vaak minder hulp en ondersteuning nodig. Omdat mensen dan weer ruimte in hun hoofd krijgen om hun problemen stap voor stap op te lossen. Als de uitzichtloosheid verdwenen is, pakken zij de regie over hun leven beetje bij beetje weer terug.”

Tonnen bespaard op jeugdhulp en Wmo
Uit de cijfers blijkt dat bijna de helft van het Doorbraakbudget voor Maatpact opgaat aan bestaanszekerheid in de vorm van ‘een passende woning’. Voor de eerste 51 Maatpactcasussen die in fase 1 zijn uitgevoerd, gaat het om een bedrag van € 46.000. Dat is onder meer besteed aan de huurkosten voor een tijdelijke woning, een hotel of B&B. “Met die investering besparen we in de regio bijna zeven ton op jeugdhulp en bijna drie ton op Wmo. Inwoners uit hun uitzichtloze situatie helpen, is daarmee niet alleen het juiste en menselijke om te doen. Het is ook financieel het meest verstandig.”

Wonen altijd onderdeel van uitzichtloze situatie
‘Wonen’ is een probleem in alle casussen. Uitvoerige analyse van alle doorbraken leverde het inzicht op welke stapeling van problemen elkaar in een noodlottige omhelzing houden. De combinaties van problemen die naar voren komen, noemen we giftige cocktails.

Vier giftige cocktails

  • Cluster 1: GGZ, Woonproblematiek, Kinderen, Niet passende begeleiding/ ondersteuning
  • Cluster 2: Jeugdzorg, Woonproblematiek, Kinderen
  • Cluster 3: Schulden, Woonproblematiek, Kinderen
  • Cluster 4: GGZ, Woonproblematiek, Geen uitkering

Wie een van deze clusters van problemen bij een inwoner constateert, kan daaruit opmaken dat de situatie geschikt is voor Maatpact. En dat de situatie zonder de juiste aanpak verder kan escaleren of dat de casus zó complex is dat de behandeling ervan vastloopt.

Leren voor sociaal domein van de toekomst
Het projectteam van Maatpact maakt ook een uitgebreide analyse van de Maatpactcasussen uit fase 2, die tot 1 april 2021 loopt. Dit kan de vier giftige cocktails bevestigen of nuanceren. “We leren van elke Maatpactcasus”, stelt Lahlah. “Data-analyse helpt ons de patronen te vinden die ons vertellen waar we het sociaal domein van de toekomst anders moeten inrichten. Met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie. Want uiteindelijk willen we uitzichtloze situaties zó vroeg herkennen dat we ze kunnen voorkomen. Uiteindelijk moet Maatpact zichzelf overbodig maken.”


Meer weten over Maatpact? Kijk op de speciale webpaginia www.regio-hartvanbrabant.nl/maatpact.

 

Visual: Melanie Hendriks (Maak een Melding)

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring