Regio Hart van Brabant heeft een convenant gesloten met zorgverzekeraar VGZ.

Doel van het convenant is samenwerking en afstemming tussen regiogemeenten en de zorgverzekeraar. Met als resultaten: bevordering van de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie van de inwoners van Midden-Brabant. En terugdringing van de (groei van de) kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (ZvW) en Wet langdurige zorg (Wlz).