• Home
  • Nieuws
  • Bouwverslag Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling

Bouwverslag Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is de afgelopen tijd hard gebouwd aan het regionale Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de ontwikkeling overzichtelijk in beeld te brengen, is er nu een 'bouwverslag' met bereikte mijlpalen en geleerde lessen. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en duurzaam oplossen. Dat is de ambitie van Regio Hart van Brabant. Daarom bouwen we sinds maart 2018 aan een Centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen inwoners, professionals en vrijwilligers terecht voor expertise, kennis en scholing. Daarnaast werkt een multidisciplinair team met een vernieuwde aanpak aan structureel geweld. Ook bouwen we aan een Integraal Spoedplein, waar hulp bij acuut geweld snel geregeld is. En dat doen we samen: binnen het centrum bundelen allerlei organisaties in de regio hun krachten én kennis.

De stappen die we al hebben gezet, lees je in dit 'bouwverslag': www.regio-hartvanbrabant.nl/bouwverslag-chgk >

Hier zie je in één oogopslag welke mijlpalen tot nu toe in de pilot zijn bereikt. Ook lees je welke resultaten de vernieuwde aanpak oplevert en welke lessen we hebben geleerd. De verhalen over wat dit alles betekent, lees je in een reeks interessante interviews met betrokken partners en professionals.

Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/chgkm >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring