• Home
  • Nieuws
  • Leren van en met elkaar in het sociaal domein

Leren van en met elkaar in het sociaal domein

Inspireren via ontmoeting: wethouders, managers en beleidsmedewerker uit het sociaal domein in Regio Hart van Brabant komen vandaag en morgen samen om van en met elkaar te leren. Digitale ontmoeting wel te verstaan, in deze bijzondere tijd. De control room is ingericht bij Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek en de interactie met de deelnemers loopt via MS Teams, Mentimeter en YouTube.

Het elkaar inspireren en leren van elkaar in het sociaal domein is niet nieuw in Regio Hart van Brabant. Deze bijeenkomst volgt op de heisessie in juli. De vorm waarin we het nu doen, is dat wel: volledig digitaal. Deelnemers nemen vanaf hun eigen werkplek (thuis) deel aan een of meer van de vier sessies, gespreid over twee dagen.

Samen leren binnen en van Maatpact
Op donderdagochtend 29 oktober praten Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden), Yvonne Zonnenberg (projectcoördinator Maatpact), Sandra Haagmans (gemeente Tilburg), en Maarten van der Sterren (gemeente Tilburg) ons bij over drie ordes van leren, en hoe die worden toegepast binnen Maatpact. Uit onderzoek naar de eerste 52 cases van Maatpact blijkt dat er vier giftige cocktails ten grondslag liggen aan veel problematiek. Hoe pakken we dit met data en monitoring op, wat doen we lokaal en regionaal, en wat leren we binnen het Leerteam?

Leren van data over jeugdcriminaliteit
Wat kunnen we leren van de data over jeugdcriminaliteit? Op donderdagmiddag geven Carine van Oostveen (teammanager) en Margo Jansen (criminoloog) van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (Complexe Casuïstiek en Re-integratie Ex-gedetineerden) inzicht in de jeugdcriminaliteit in de regio. Binnen een groot deel van de gezinnen met meerdere, complexe problemen is een combinatie te vinden van vragen en problemen op het gebied van criminaliteit, sociale zekerheid en jeugdzorg. Wat zijn de gevolgen, oplossingen en mogelijkheden voor preventie van jeugdcriminaliteit? Vervolgens kunnen we een eerste inventarisatie maken van de rol van de regio hierin en uitgangspunten benoemen voor een regionale bestuurlijke visie op jeugdcriminaliteit.

Lessen voor de regionale inkoopstrategie sociaal domein
Op vrijdagochtend 30 oktober staat de vraag centraal hoe we het geleerde toepassen op de uitgangspunten van de regionale inkoopstrategie voor het sociaal domein. Hiermee kunnen we een meer fundamentele verbeterslag in de sturing en bekostiging bereiken. Die inkoopstrategie gaat verder dan alleen de bekostiging van zorg. Het gaat ook om de toegang tot zorg, een andere manier van samenwerking met aanbieders (per segment) en samenhang daartussen. Stef de Weerd (gemeente Tilburg) licht deze toe.

Leren normaliseren
Hoe kunnen we het gewone leven versterken? Mario Nossin (ambassadeur Wijkgericht werken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gaat tijdens de afsluitende sessie op vrijdagmiddag in gesprek met dagvoorzitter Ester van der Voort. Hij vertelt over inwoners die minder afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, dat werkt als een springplank in plaats van vangnet.
Mario Nossin heeft naast zijn ervaring als bestuurder van wijkteams ook ervaring met een inclusieve aanpak in Nieuw-Zeeland, waar alle voorzieningen regulier en ambulant zijn gemaakt. Dus veel meer intramurale zorg en alle kinderen naar het gewone (basis)onderwijs in de eigen omgeving. Normaliseren betekent het gewone leven versterken en van daaruit doen wat echt nodig is. Normaliseren betekent ook het voorkomen van zorg en investeren in thuis opgroeien. En normaliseren betekent duidelijk maken dat hulp soms niet nodig is: dat de ervaren problemen horen bij het dagelijkse leven en opgroeien. De meeste problemen waarmee mensen zich melden kunnen met eenvoudige of gebruikelijke hulp opgepakt worden. Dat kan versterkt worden door een beter gebruik en een betere bereikbaarheid van voorliggende voorzieningen te organiseren en inwoners te stimuleren gebruik te maken van collectief aanbod (cursussen, trainingen).

Meer informatie
Deelnemers hebben na inschrijving linken ontvangen om de sessies digitaal bij te wonen. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met het secretariaat van het programmabureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 013 - 744 04 06.

 

Foto: de control room bij Hilvaria Studio's; klaar voor de start!


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring