• Home
  • Nieuws
  • Kettingbrief over de Loonse en Drunense Duinen + Schil

Kettingbrief over de Loonse en Drunense Duinen + Schil

Een kettingbrief als anker voor contact in deze tijd van digitalisering? Jazeker! Het werkt goed voor de samenwerkende partijen binnen de gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen + Schil. Voor deze gebiedsopgave loopt inmiddels het uitvoeringsprogramma. Daarvoor is het van belang om goed met alle partijen in contact te blijven, alleen kan dat door de coronamaatregelen nu niet in grote bijeenkomsten.

De kettingbrief
Voor de Loonse en Drunense Duinen en de schil eromheen is een integrale gebiedsopgave geformuleerd waar een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld is. Daarvoor stonden brede bijeenkomsten met alle samenwerkende partners op de agenda, zodat iedereen weet wat er speelt en leert van elkaar. Maar toen kwam het coronavirus naar ons land. Hoe kunnen alle samenwerkingspartners geïnspireerd en geïnformeerd blijven? De kettingbrief bleek voor dit programma uitkomst te bieden!
Heusden startte de brief: wat gebeurt er in de gemeente voor de Loonse en Drunense Duinen? Zij gaven de pen door aan gemeente Tilburg, en zij hebben de pen weer doorgegeven aan respectievelijk IVN, Brabants Landschap en ZLTO. Volgens het simpele principe ‘zwaan kleef aan’ houden ze elkaar nu dus op de hoogte van wat er speelt.

Over de gebiedsopgave
Begin 2017 ging het (nog) goed met onze duinen, maar de druk op het gebied, de natuur en op het landschap wordt steeds groter. Terwijl de aandacht (en het geld) voor het gebied verslapte. Het effect zagen we terug in de kwaliteit van de natuur/biodiversiteit, bereikbaarheid van het gebied, de kwaliteit van het landschap, leegstand en verrommeling in het gebied. Ook is er een opgave in het gebied voor duurzame energie en klimaatadaptatie. Vanuit Regio Hart van Brabant werden de duinen en hun schil als integrale gebiedsopgave aangewezen.

Naar een uitvoeringsprogramma
De doelstelling van de gebiedsopgave is om de Loonse en Drunense Duinen en de schil er omheen nog sterker te positioneren als een belangrijk icoon voor de regio, voor Brabant en als onderdeel van het toekomstige Van Gogh Nationaal Park. Hiervoor is een gezamenlijk doel en beeld van het gebied nodig. Een gebiedsagenda. Deze gebiedsagenda is de kapstok voor de vele initiatieven in dit gebied.

Samen met de belanghebbenden in de duinen en de schil is de gebiedsagenda opgesteld. We hebben samengewerkt via de aanpak van “verbindend onderhandelen”. We willen nu en in de toekomst zó blijven samenwerken. Alle kwesties die spelen in het gebied en waar alle partijen een oplossing voor zochten, zijn geïnventariseerd. De lange lijst van kwesties is teruggebracht tot vier grote issues, waarvoor vervolgens oplossingen en acties zijn geformuleerd. Het gebied kent grote verschillen in karakteristieken van het landschap waardoor verschillende initiatieven en ontwikkelingen mogelijk zijn. Die landschapskarakteristiek vormt de onderlegger op basis waarvan oplossingen, acties en pilots worden bedacht en dat heeft geleid tot het uitvoeringsprogramma waar nu de kettingbrief zijn ronde voor maakt.
lm lddschil beeld

Meer informatie
Ook aan de slag met een kettingbrief, of meer lezen over de stand van zaken bij de duinen, download dan de laatste versie van de kettingbrief >
 

Visual: Jan Seelen


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring