• Home
  • Nieuws
  • Een zorgeloze, plezierige sportomgeving: wat is daarvoor nodig?

Een zorgeloze, plezierige sportomgeving: wat is daarvoor nodig?

Elke sportvereniging vindt het belangrijk om haar leden sport aan te bieden in een fijne omgeving. De vereniging kan hier van alles aan doen: het maken van afspraken over hoe je met elkaar omgaat, het aanstellen van een vertrouwens(contact)persoon, het werken met VOG’s (verklaring omtrent gedrag) en het maken van beleid op het gebied van een positief sportklimaat of het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten of intimidatie.

Je spelers écht zien
In de regio Hart van Brabant zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is dat trainers die training geven aan (jeugd)teams, weten hoe ze met groepen moeten omgaan. Dat ze met elke speler waar ze training aan geven contact maken, dat ze elke speler zien. Daarnaast moeten trainers ook weten waar ze naartoe kunnen als ze zich zorgen maken om een speler en ze moeten dat ook durven melden. En moeten ze ook nog signalen kunnen herkennen! Kan elke trainer dat wel? Wordt er niet heel veel gevraagd van (meestal vrijwillige) trainers?

Postcastserie voor trainers
Om trainers hierin op weg te helpen is er nu een podcastserie. De serie is voor de buurtsport- en cultuurcoach en betreft een samenwerking van de Vereniging Sport en Gemeenten, WIJ Buurtsportcoaches, LKCA, Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF. In deze eerste podcast, die uit twee delen bestaat, wordt ingegaan op grensoverschrijdend gedrag. Wat is het, hoe herken je het, wat kun je doen, hoe ga je hier als professional mee om en welke interventies zijn er?

In het tweede deel van de podcast gaat host Arno de Swart van WIJ Buurtsportcoaches in gesprek met Irene Dekker van Taskforce Kindermishandeling en Chawa van der Jagt van Sportbedrijf Tilburg. Voor hen is het sportplezier leidend. Door het neerzetten van een veilig, zorgeloos, plezierig klimaat, ontstaat ruimte voor vroegsignalering en preventie.

Podcast beluisteren
Om de podcast te beluisteren ga je naar Sportindebuurt.nl. Wil je meer informatie over de regionale Taskforce Kindermishandeling? Neem dan een kijkje op zorgenomeenkind.nl. Voor meer informatie over het Sportbedrijf Tilburg kijk je op sportintilburg.nl.  


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring