• Home
  • Nieuws
  • Governancetraject: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband

Governancetraject: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant verloopt voortvarend. Het bevindt zich in de derde fase: de verdieping. In deze fase worden de scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. Ook hier bieden de coronamaatregelen uitdaging, maar de verwachting is dat zij geen vertraging in de planning zullen veroorzaken. In december zal het eindrapport worden opgeleverd.

In het governancetraject wordt onderzocht welk type bestuurlijke samenwerking we nodig hebben om op effectieve en efficiënte wijze de doelen uit de strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 te realiseren. Tijdens het zomerreces heeft de projectgroep doorgewerkt aan documentonderzoek. Er is een quickscan uitgevoerd waarbij gekeken is naar de samenwerkingen in andere regio’s en de lessen en ervaringen die daaruit gehaald kunnen worden. De opbrengsten hiervan worden meegenomen naar de komende bijeenkomsten.

Verdieping
In de derde fase van het onderzoek, de verdieping, worden scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. Dat doet de projectgroep op basis van alle reeds vergaarde informatie en via workshops en documentstudie. Bij die workshops toetst de projectgroep de uitdagingen en ontwikkelingen die in eerdere bijeenkomsten zijn opgehaald. Komen deze bekend voor? Ontbreekt er nog iets? Vervolgens gaan ze in op de vraag hoe dit omgezet kan worden naar tastbare oplossingen. Deze oplossingen zullen dienen als ‘bouwstenen’ voor de scenario’s voor regionale samenwerking.
Er hebben al interviews plaatsgevonden met intern en poho-coördinatoren. Eind oktober volgt nog een interview met de klankbordgroep raden en een workshop met de begeleidingscommissie. Dan zal ook worden besproken hoe de laatste fase van het onderzoek eruit gaat zien en hoe het besluitvormingstraject daarna vorm krijgt.

Coronamaatregelen
Het governancetraject ligt dus op schema, ondanks de coronamaatregelen die mogelijk zand in de planning hadden kunnen strooien. Wel zullen de bijeenkomsten de komende tijd digitaal moeten plaatsvinden. Dat is jammer, omdat het de interactie in de groepsgesprekken kan beperken. Gelukkig heeft de projectgroep (op een enkeling na) alle deelnemers aan het onderzoek inmiddels ook al een keer ‘in het echt’ ontmoet. Hopelijk draagt dat eraan bij dat men zich toch vrij kan uiten tijdens de digitale gesprekken.

Wie is wie in het governancetraject?
Er zijn veel mensen uit onze netwerksamenwerking betrokken bij het governancetraject. De projectgroep bestaat bovendien uit extern aangetrokken, onafhankelijke onderzoekers. Wie is wie? Wat is ieders rol binnen het governancetraject en met welk doel? Om dit inzichtelijk te maken, hebben we de website verder uitgewerkt. Op www.regio-hartvanbrabant.nl/governance vind je webpagina’s over de projectgroep, de klankbordgroep en de begeleidingscommissie.

 

Fotocredits: Arjen Veldt Fotografie

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.