Meer personeel op de fiets naar het werk. Daartoe wil de GGA Verkeer en Vervoer bedrijven en instellingen verleiden. Maar hoe gaan de regiogemeenten als werkgever met deze zogenaamde werkgeversaanpak zélf om?

De werkgeversaanpak is een project uit het regionaal Fietsbeleidsplan. Om het goede voorbeeld te kunnen geven, onderzoeken we hoe de 8 gemeenten hun werknemers stimuleren de fiets te pakken naar het werk. De inventarisatie start dit najaar bij de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle. De uitkomsten daarvan gebruiken we voorjaar 2017 om het stimuleren van het fietsgebruik bij alle gemeenten te inventariseren. Pas als dát op orde is, kunnen we andere partijen verleiden om ook hun werknemers meer te laten fietsen.

test.pdf