Tilburg vertaalt het nieuwe verkeer & vervoer denken in de Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040. Wethouder Mario Jacobs leidde de nieuwe benadering in tijdens het poho Verkeer en Vervoer waarna beleidsmedewerker Koen van Waes er een korte presentatie over hield. De gebruiker staat centraal in de aanpak.

De nieuwe aanpak sluit aan bij de omgevingsvisie van Tilburg (‘Tilburg is een populaire stad waar mensen graag wonen, werken en verblijven’) en kent de volgende 6 mobiliteitsdoelen die op deelgebieden (gebiedsgericht werken) binnen Tilburg worden losgelaten:
1. durf toonaangevend en innovatief te zijn in de mobiliteitsaanpak;
2. faciliteer stedelijke groei en versterk het vestigingsklimaat door efficiënte verplaatsing van personen en goederen;
3. creëer optimale verbindingen voor een betere toegankelijkheid van voorzieningen;
4. waarborg en verbeter de kwaliteit en attractiviteit van de stedelijke en landelijke leefomgeving;
5. maximaliseer de verkeersveiligheid en gezondheid voor inwoners en bezoekers;
6. minimaliseer schadelijke milieueffecten en energieconsumptie als gevolg van mobiliteit.

Nieuw denken toepassen

Aan de hand van het profiel van een deelgebied in de stad bepalen we aan welke doelen we kunnen voldoen. Tilburg past bij deze aanpak nadrukkelijk het nieuwe denken over de toekomst van mobiliteit toe. Het gaat niet primair om de aanleg van infrastructuur; het gaat om het opzetten van een mobiliteitsaanpak waarbij gedragsbeïnvloeding en toepassing van technologie veel meer dan voorheen aandacht krijgt. De inwoner en gebruiker staan daarbij centraal.

Structurele trajecten inzetten

Gedragsbeïnvloeding vraagt wel een blijvende aanpak, je moet het denken in eindbeelden loslaten, we zullen meer structurele trajecten gaan inzetten. En daarbij is de gemeente lang niet altijd zelf aan zet, de samenwerking met andere partijen die het verschil kunnen maken, zoeken we op. De visie op de nieuwe mobiliteitsaanpak wordt in november aan de Tilburgse raad aangeboden.  Download hier de presentatie.