• Home
  • Nieuws
  • Denk mee over de energie- en klimaattransitie in Hart van Brabant

Denk mee over de energie- en klimaattransitie in Hart van Brabant

Inwoners in Hart van Brabant krijgen de gelegenheid om via een online vragenlijst hun mening te geven over de energietransitie in de regio en aanpassingen van de omgeving aan klimaatverandering. De plannen die daarvoor zijn gemaakt, staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

In de concept-REKS, die in juni is vastgesteld, zijn de kaders van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Nu die grote lijnen bekend zijn, worden inwoners uitgenodigd om te reageren op de plannen en actief mee te denken over een toekomstbestendige regio. Dat kan onder andere via de online enquête op hetpon.nl/REKS-HVB, maar er komen ook regionale en lokale (online) bijeenkomsten.

Input voor definitieve plannen
In de enquête komen onder andere vragen terug over energiebesparing en alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. Ook kunnen inwoners hun mening geven over de opwek van duurzame energie met zonneparken en windturbines. Waar willen ze bijvoorbeeld wel of geen zonnevelden en windparken, en (hoe) willen ze participeren? Verder worden inwoners gevraagd naar hun ideeën over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering.

De vragenlijst is samengesteld door Regio Hart van Brabant, in samenwerking met de gemeenten en onderzoeksbureau ‘Het PON’. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de wensen, zorgen en suggesties rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. De resultaten en suggesties van inwoners vormen belangrijke input voor de definitieve REKS.

Belangrijke rol voor inwoners
Voor een succesvolle energie- en klimaattransitie is draagvlak noodzakelijk. Bij het opstellen van de concept-REKS waren daarom naast de gemeenten, provincie en waterschappen ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven betrokken.

Ook inwoners hebben een belangrijke rol binnen de REKS. Eerder hebben jongeren in onze regio bijvoorbeeld al een manifest gepresenteerd met hun plannen voor de energietransitie. De online enquête is een volgende stap in de burgerparticipatie. De komende tijd worden verder onder andere online bijeenkomsten (webinars), dialoogsessies en wandeltochten georganiseerd.

Lees hier ook het interview met wethouder Berend de Vries over inwonerparticipatie.

Naar een definitieve REKS
In de concept-REKS die in dit voorjaar is gepresenteerd staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten, en hieraan is meer dan een jaar werk vooraf gegaan. De komende maanden wordt toegewerkt naar de definitieve REKS, die in maart 2021 bekend is. Dan start ook de verwerking van de REKS in het omgevingsbeleid.

Meer informatie
Alle inwoners de negen gemeenten in Hart van Brabant kunnen de enquête invullen via hetpon.nl/REKS-HVB (tot 2 november). Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten is te vinden op regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Of neem voor meer informatie contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.