Voortgang governancetraject

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?

Het projectteam
Voor het governancetraject is een onafhankelijk projectteam aangetrokken. Dat team brengt veel kennis en kunde mee; het bestaat uit specialisten van Tilburg University en KWINK groep. Het team opereert volledig onafhankelijk en zal bij afronding van de opdracht mogelijke scenario’s aan het bestuur van Regio Hart van Brabant presenteren.

Voorbereiding en verkenning
In de eerste twee fases van het onderzoek, de voorbereiding en de verkenning, is gefocust op twee vragen:

  • Welke uitdagingen worden op dit moment ervaren ten aanzien van de regionale samenwerking?
  • Welke ontwikkelingen zijn van invloed op de toekomst van de regionale samenwerking?

Om het antwoord op deze vragen te vinden, is in verschillende bijeenkomsten gesproken met de klankbordgroep governance, de kring gemeentesecretarissen, de griffiers, het programmabureau, de directeur van Midpoint Brabant en het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Ook is er een vragenlijst uitgezet om een nog breder net met input op te halen.
Als onderdeel van de verkenning, hebben de onderzoekers daarnaast veel relevante documenten over onze regionale samenwerking bestudeerd.

Begeleidingscommissie governance
De verkennende fase is afgelopen vrijdag (10 juli) afgesloten met een bijeenkomst met de begeleidingscommissie governance. Deze begeleidingscommissie bestaat uit een groep van tien personen: iedere gemeente en ieder gremium heeft een afgevaardigde geleverd.
Tijdens deze bijeenkomst hebben de onderzoekers de resultaten uit de verkennende fase teruggelegd bij de begeleidingscommissie. Ze hebben de belangrijkste en meest dringende uitdagingen en ontwikkelingen tot nu toe gepresenteerd.

Op het terrein van uitdagingen is er een onderscheid tussen democratische legitimiteit en bestuurlijk vermogen.

  • Denk bij democratische legitimiteit aan vragen als hoe organiseren we steun en draagvlak, hoe optimaliseren we de informatievoorziening, hoe krijgen we duidelijk wat de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking is, hoe behouden we de lokale autonomie terwijl we de regionale kracht versterken?
  • Denk bij bestuurlijk vermogen aan vragen als hoe sturen we op de realisatie van de SMA, hoe gaan we om met verschillen tussen gemeenten, hoe voorkomen we vrijblijvendheid in de samenwerking, hoe gaan we om met hoge ambities in relatie tot beperkte uitvoeringscapaciteit en een relatief klein programmabureau?

De presentatie van de ontwikkelingen splitste zich uit in politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De begeleidingscommissie governance vond de presentatie van de uitdagingen en ontwikkelingen herkenbaar. Aan de begeleidingscommissie is ook gevraagd of er nog uitdagingen of ontwikkelingen misten.

Tijd voor verdieping
Tijdens het zomerreces gaan de onderzoekers door met documentonderzoek. Ook voeren zij een quick scan uit waarbij gekeken wordt naar samenwerkingen in andere regio’s en de lessen en ervaringen die daaruit gehaald kunnen worden. Na het zomerreces wordt het onderzoek vervolgd, en zal de verdiepende fase starten. Deze fase bestaat uit meer consultaties, met onder andere wethouders en intern coördinatoren.
Deze verdiepende fase zal ook bestaan uit het bijwonen van vergaderingen door de onderzoekers en een tweede bijeenkomst en workshop met de begeleidingscommissie.

Meer informatie
Wil je meer weten over het governancetraject bij Regio Hart van Brabant? Op www.regio-hartvanbrabant.nl/governance is meer informatie te vinden. Dit zal in de loop van de zomer bovendien worden uitgebreid. Je kunt ook contact opnemen met Miriam Oosterwijk, programmadirecteur. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 2059 3954.

 

Foto: Arjen Veldt Fotografie


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.