Die vraag stond centraal tijdens de heisessie over het sociaal domein voor beleidsmedewerkers, managers, wethouders en projectleiders in regio Hart van Brabant. Het doel van de dag was om binnen onze regio samen te werken aan ambities voor een toekomstbestendig sociaal domein. Nu, in de nabije toekomst en op de lange termijn.

Hybride bijeenkomst
De vorm van deze dag was bijzonder. Met deels een fysiek bijeenkomst, deels digitaal. Binnen de kapel van Klooster Nieuwkerk in Goirle konden de zeventig deelnemers samenkomen met behoud van anderhalve meter afstand en daarnaast werd de bijeenkomst via een livestream gedeeld met zeventien collega’s op afstand. Interactie met de sprekers en dagvoorzitter Esther van der Voort (zowel in de zaal als op afstand) werd mogelijk gemaakt via de digitale tool Mentimeter.

Van pitch naar praatplaat
De bijeenkomst ging van start met twaalf pitches waardoor de deelnemers werden bijgepraat over lokale verbeteringen in het sociaal domein. Er waren pitches van wethouders uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en Alphen-Chaam. Ook was er een pitch van projectleider Inkoopstrategie Jeugd Erik Tenneij en wethouder Esmah Lahlah uit Tilburg over het regionale project Maatpact.

De pitches zijn samengepakt in een praatplaat van Getekend Verslag:

samenvatting ontwikkelingen sociaal domein

De kunst van het loslaten
Nieuwe inzichten kwamen ook uit de wetenschappelijke hoek, allereerst door een presentatie van dr. Gert Schout. Hij is expert op het gebied van social resilience (sociale veerkracht) en GGZ en werkt voor het VU Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn presentatie ging over de kunst van het loslaten.
Hij merkte op dat de systeemwereld de mouwen opstroopt in het sociaal domein, maar dat de leefwereld aan zet moet. We moeten ondersteunen dat mensen zichzelf en elkaar helpen: sociale veerkracht én eigenaarschap bevorderen. Sociale (wijk)teams zijn de dragers van deze transformatie: (1) hulpverleners zijn community organizers; (2) primaire groepen doen het werk; (3) oppassen met (ver)helpen; (4) ondersteunen dat mensen zichzelf en elkaar helpen.

Werk en participatie als medicijn
Prof. dr. Lex Burdorf, professor aan het Erasmus Medisch Centrum, vertelde over hoe werk en participatie als beste medicijn kunnen dienen. Mensen werken om geld te verdienen, maar werk geeft ons ook respect, identiteit en een gevoel deel uit te maken van de samenleving. Het zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid.

Maatpact voor meer impact
Na een intensief middagprogramma volgden na het diner twee parallelsessies. Wethouders spraken met elkaar over Maatpact. Zij concludeerden dat het geen project is maar de regionale visie op (de toekomst van) het sociaal domein. Maatpact gaat een lijst opleveren met inzichten die nu al verkregen zijn en die breed toepasbaar zijn in het gehele sociaal domein. Er zijn afspraken gemaakt over verder leren met elkaar: alle medewerkers in de Toegang (jeugd, Wmo en participatie) gaan uiterlijk 1 oktober de leermodules van Maatpact bestuderen (via Instituut voor Publieke Waarden). En alle gemeenten gaan vaart maken met het aanleveren van cases voor Maatpact.

Management sociaal domein
In de andere parallelsessie hebben de managers uit het sociaal domein ervaringen met elkaar uitgewisseld en van elkaar geleerd. Robert Roos en Goof van Westing namen de andere managers mee in de beheersmaatregelen Jeugd die Waalwijk heeft genomen: de inhoud, de strategie, het proces en de resultaten.

 

Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober vindt de tweedaagse heisessie sociaal domein plaats.