Ook ná 2020 blijf Een Gezond Leisureklimaat recreatieondernemers in de regio helpen bij het beschermen van hun bedrijf tegen hoos- en hittestress. Via het wethoudersoverleg Economie draagt Regio Hart van Brabant financieel bij aan het programma Een Gezond Leisureklimaat. De uitvoering ervan is belegd bij Midpoint Brabants House of Leisure.

 Dit volgt onder andere op het goede gesprek dat de bestuurders hierover hadden in december.

Op de website van Midpoint House of Leisure lees je het volledige bericht >