Voorwaarden ledendeel

Het ledendeel van de website van Regio Hart van Brabant kan downloads bevatten die vertrouwelijk van aard zijn. De toegang tot dit ledendeel is aan je verleend om bij te dragen aan het op adequate wijze voorbereiden van (bestuurlijke) overleggen. De informatie waar je via deze website toegang toe hebt, gebruik je in overeenstemming met de integriteitscode van de gemeente(n) waar je voor werkzaam bent.
Door het aanvinken van dit selectievakje geef je aan je van bovenstaand bewust te zijn en integer met de vergaderstukken om te gaan.

Met vragen of opmerkingen over toegang tot het ledendeel van de website, kun je je wenden tot de intern coördinator van jouw gemeente.

Terug naar boven om in te loggen