Projectteam

Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft ervoor gekozen om prof. dr. Martijn Groenleer en zijn collega’s van Tilburg University de opdracht te geven onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s voor de regionale samenwerking. Tilburg University werkt hiervoor samen met KWIK Groep.

TiREG

Martijn Groenleer is wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Regionaal Recht en Bestuur (TiREG). TiREG is een joint venture tussen de bestuurskundigen en de juristen van Tilburg University, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Zij werken nauw samen met collega’s van andere disciplines binnen de universiteit, zoals economen en sociologen. En daarbuiten, onder andere met de Technische Universiteit Eindhoven. TiREG maakt ook deel uit van regionale, Europese en internationale kennisnetwerken.

KWINK Groep

KWINK Groep is een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Een van de thema’s waar zij zich mee bezighouden is nieuwe democratie. Democratische legitimiteit speelt daarbij een rol, want ‘elk vraagstuk waar de overheid zich mee bezighoudt, heeft immers impact op het demos zelf’ (website KWINK).

 

Martijn Groenleer

Martijn Groenleer

Functie: hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur Tilburg University
Rol binnen onderzoek: projectleider, senior onderzoeker
Expertise: regionale governance, multidisciplinaire samenwerking, duurzame ontwikkeling, design science
Meer informatie: website Tilburg University

Barbara Knoote

Barbara Knoote

Functie: adviseur KWINK Groep
Rol binnen onderzoek: onderzoeker
Expertise: gedragsverandering, ethiek, samenwerking
Meer informatie: website KWINK Groep

Maarten Noordink

Maarten Noordink

Functie: partner en adviseur KWINK Groep
Rol binnen onderzoek: plv. projectleider, senior onderzoeker
Expertise: samenwerking, regionale governance, projectmanagement en procesbegeleiding
Meer informatie: website KWINK Groep


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.