Projectleider

Prof.dr. Martijn Groenleer, Tilburg University, Tilburg Institute of Governance en Tilburg Center for Regional Law and Governance

ProjectteamBestuurlijk opdrachtgever

Het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant, bestaande uit Theo Weterings (burgemeester gemeente Tilburg), Nol Kleijngeld (burgemeester gemeente Waalwijk) en Marina Starmans (burgemeester gemeente Dongen)

Opdrachtgever namens het algemeen bestuur (ab) van Regio Hart van Brabant. 

Ambtelijk opdrachtgever

Miriam Oosterwijk, programmadirecteur Regio Hart van Brabant
Terzijde gestaan door vertegenwoordigers uit de kring gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant, te weten Marcel Meijs (Tilburg), Jan Lagendijk (Waalwijk) en Henk van Noort (Dongen). 

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle gemeenten en van alle betrokken gremia, zoals het algemeen bestuur, de kring van gemeentesecretarissen, poho-voorzitters, de bestuurscommissie jeugd, de kring van griffiers, intern coördinatoren en de klankbordgroep governance uit de raden.

  • Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant (gemeente Tilburg)
  • Miriam Oosterwijk, directeur Regio Hart van Brabant
  • Henk van Noort, gemeentesecretaris Dongen
  • Anne-Floor Heijerman, griffier Loon op Zand
  • Timon Klerx, raadslid Waalwijk, lid klankbordgroep governance
  • Cathy Noordergraaf, raadslid Hilvarenbeek, lid klankbordgroep governance
  • Linda van Gerwen, intern coördinator Goirle
  • Hans de Kort, intern coördinator Heusden
  • Aletta van der Veen, voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd ( gemeente Gilze en Rijen)
  • Stefanie Vatta, voorzitter van portefeuillehoudersoverleg Sociaal (gemeente Oisterwijk)

Klankbordgroep raden voor het ontwikkeltraject vormgeving bestuurlijke samenwerking

Speciaal voor dit traject is naast de reguliere klankbordgroep uit de gemeenteraden een klankbordgroep governance samengesteld. Deze klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden.

Lees meer over deze klankbordgroep en de deelnemers >

Andere direct betrokkenen

Poho-coördinatoren, werkgroepvoorzitters, wethouders, programmabureau, klankbordgroep raden, griffies en Midpoint Brabant.