Projectleider

Prof.dr. Martijn Groenleer, Tilburg University, Tilburg Institute of Governance en Tilburg Center for Regional Law and Governance

ProjectteamBestuurlijk opdrachtgever

Het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant, bestaande uit Theo Weterings (burgemeester gemeente Tilburg), Nol Kleijngeld (burgemeester gemeente Waalwijk) en Marina Starmans (burgemeester gemeente Dongen)

Opdrachtgever namens het algemeen bestuur (ab) van Regio Hart van Brabant. 

Ambtelijk opdrachtgever

Miriam Oosterwijk, programmadirecteur Regio Hart van Brabant
Terzijde gestaan door vertegenwoordigers uit de kring gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant, te weten Marcel Meijs (Tilburg), Jan Lagendijk (Waalwijk) en Henk van Noort (Dongen). 

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van alle betrokken gremia en uit alle negen gemeenten, zoals het algemeen bestuur, de kring van gemeentesecretarissen, poho-voorzitters, de bestuurscommissie jeugd, de kring van griffiers, intern coördinatoren en de klankbordgroep governance uit de raden.

  • De voorzitter van de regio (Theo Weterings, Tilburg)
  • De directeur van de regio (Miriam Oosterwijk)
  • Een van de gemeentesecretarissen (Henk van Noort, Dongen)
  • Een van de griffiers (Anne-Floor Heijerman, Loon op Zand)
  • Lid 1 uit de klankbordgroep governance (Timon Klerx, Waalwijk)
  • Lid 2 uit de klankbordgroep governance (Cathy Noordergraaf, Hilvarenbeek)
  • Intern coördinator 1 (Linda van Gerwen, Goirle)
  • Intern coördinator 2 (Hans de Kort, Heusden)
  • De voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd (Aletta van der Veen, Gilze en Rijen)
  • Een van de voorzitters van een portefeuillehoudersoverleg (Stefanie Vatta, Oisterwijk)

Klankbordgroep raden voor het ontwikkeltraject vormgeving bestuurlijke samenwerking

Speciaal voor dit traject is naast de reguliere klankbordgroep uit de gemeenteraden een klankbordgroep governance samengesteld. Deze klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden.

Lees meer over deze klankbordgroep en de deelnemers >

Andere direct betrokkenen

Poho-coördinatoren, werkgroepvoorzitters, wethouders, programmabureau, klankbordgroep raden, griffies en Midpoint Brabant.