Projectdetails

Projectleider

Prof.dr. Martijn Groenleer, Tilburg University, Tilburg Institute of Governance en Tilburg Center for Regional Law and Governance

ProjectteamLees meer over het projectteam >

Bestuurlijk opdrachtgever

Het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant, bestaande uit Theo Weterings (burgemeester gemeente Tilburg), Nol Kleijngeld (burgemeester gemeente Waalwijk) en Marina Starmans (burgemeester gemeente Dongen)

Opdrachtgever namens het algemeen bestuur (ab) van Regio Hart van Brabant. 

Ambtelijk opdrachtgever

Miriam Oosterwijk, programmadirecteur Regio Hart van Brabant
Terzijde gestaan door vertegenwoordigers uit de kring gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant, te weten Marcel Meijs (Tilburg), Jan Lagendijk (Waalwijk) en Henk van Noort (Dongen). 

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle gemeenten en van alle betrokken gremia, zoals het algemeen bestuur, de kring van gemeentesecretarissen, poho-voorzitters, de bestuurscommissie jeugd, de kring van griffiers, intern coördinatoren en de klankbordgroep governance uit de raden.

Lees meer over deze begeleidingscommissie en de deelnemers >

Klankbordgroep raden voor het ontwikkeltraject vormgeving bestuurlijke samenwerking

Speciaal voor dit traject is een klankbordgroep governance samengesteld, met raadsleden uit alle negen gemeenten en twee griffiers. Deze klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden.

Lees meer over deze klankbordgroep en de deelnemers >

Andere direct betrokkenen

Poho-coördinatoren, werkgroepvoorzitters, wethouders, programmabureau, klankbordgroep raden, griffies en Midpoint Brabant.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring