Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft ervoor gekozen om prof. dr. Martijn Groenleer en zijn collega’s van Tilburg University de opdracht te geven onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s voor de regionale samenwerking. Martijn Groenleer is wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Regionaal Recht en Bestuur (TiREG). TiREG is een joint venture tussen de bestuurskundigen en de juristen van Tilburg University, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Zij werken nauw samen met collega’s van andere disciplines binnen de universiteit, zoals economen en sociologen. En daarbuiten, onder andere met de Technische Universiteit Eindhoven. TiREG maakt ook deel uit van regionale, Europese en internationale kennisnetwerken.

Het onderzoek is opgebouwd uit een viertal fasen: voorbereiding, verkenning, verdieping, en verslaglegging.

Periode 

Stap 

Activiteiten 

Resultaten 

Mrt-apr 2020 

Voorbereiding  • Startoverleg opdrachtgevers
 • Gesprekken met directbetrokkenen 
 • Documentenstudie 

Uitgewerkte onderzoeksopzet 

Mei-juli 2020 

Verkenning  • Gesprekken met relevante partners binnen de regio
 • Gesprekken met relevante partners buiten de regio
 • Documentenstudie (vervolg) Bijwonen vergaderingen 
 • Workshop 1 met vertegenwoordigers vanuit politiek en bestuur 

Overzicht van ervaren uitdagingen en relevante ontwikkelingen voor Regio Hart van Brabant, en relevante ervaringen en lessen van andere regio’s 

Aug-okt 2020 

Verdieping  • Gesprekken (vervolg) 
 • Bijwonen vergaderingen (vervolg)
 • Workshop 2 met vertegenwoordigers vanuit politiek en bestuur

Overzicht van mogelijke scenario’s voor regionale samenwerking, en mogelijke overwegingen bij het maken van een keuze

Nov-dec 2020 

Verslaglegging  • Optekenen van resultaten van verschillende activiteiten 
 • Presentatie 

Beknopte rapportage en presentatie hiervan