Proces en planning

Het onderzoek is opgebouwd uit een viertal fasen: voorbereiding, verkenning, verdieping, en verslaglegging.

Periode 

Stap 

Activiteiten 

Resultaten 

Mrt-apr 2020 

Voorbereiding  • Startoverleg opdrachtgevers
 • Gesprekken met directbetrokkenen 
 • Documentenstudie 

Uitgewerkte onderzoeksopzet 

Mei-juli 2020 

Verkenning  • Gesprekken met relevante partners binnen de regio
 • Gesprekken met relevante partners buiten de regio
 • Documentenstudie (vervolg) Bijwonen vergaderingen 
 • Workshop 1 met vertegenwoordigers vanuit politiek en bestuur 

Overzicht van ervaren uitdagingen en relevante ontwikkelingen voor Regio Hart van Brabant, en relevante ervaringen en lessen van andere regio’s 

Aug-okt 2020 

Verdieping  • Gesprekken (vervolg) 
 • Bijwonen vergaderingen (vervolg)
 • Workshop 2 met vertegenwoordigers vanuit politiek en bestuur

Overzicht van mogelijke scenario’s voor regionale samenwerking, en mogelijke overwegingen bij het maken van een keuze

Nov-dec 2020 

Verslaglegging  • Optekenen van resultaten van verschillende activiteiten 
 • Presentatie 

Beknopte rapportage en presentatie hiervan 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring