Klankbordgroep raden voor het ontwikkeltraject vormgeving bestuurlijke samenwerking

Speciaal voor dit traject is naast de reguliere klankbordgroep uit de gemeenteraden een klankbordgroep governance samengesteld. Deze klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden.

Deelnemers: Cees Zwaal, Joeri de Jong, Hans van Nistelrooij, Antonet Krol, Henk Gabriels, Cathy Noordergraaf, Werner van de Wouw, Carlo van Esch, Jurgen Bogers, Ineke Couwenberg, Cees van Dijk, Jan van Groos, Timon Klerx, Sjors Slaats, Maarten Janus en Anne-Floor Heijerman.

Ineke Couwenberg

Ineke Couwenberg

Functie: raadslid
Gemeente: Tilburg
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cees van Dijk

Cees van Dijk

Functie: raadslid
Gemeente: Tilburg
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Martijn van Esch

Martijn van Esch

Functie: raadslid
Gemeente: Heusden
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Henk Gabriels

Henk Gabriels

Functie: raadslid
Gemeente: Goirle
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan van Groos

Jan van Groos

Functie: raadslid
Gemeente: Waalwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Het is mijn ervaring – niet alleen politiek – dat taken, bevoegdheden en middelen in balans moeten zijn en dat wanneer sprake is van verschillende gremia, het belangrijk is dat iedereen zijn eigen rol behoudt. In de politiek hebben collegeleden nog wel eens de neiging om op de stoel van de gemeenteraadsleden te gaan zitten; andersom komt ook voor. Door de goede samenwerking in de afgelopen jaren is binnen de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant de focus steeds meer gericht op beleid in plaats van uitvoering. Uitvoering is een zaak van de colleges, maar het vaststellen van beleid, van kaders met de bijbehorende middelen, is een bevoegdheid van de gemeenteraden. Met mijn deelname aan de klankbordgroep governance hoop ik te bereiken dat de gemeenteraden hun rol (terug)krijgen en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op beleid. Dat ze in plaats van ‘tekenen bij het kruisje’ de lijnen kunnen uitzetten en de kaders gaan stellen."
Anne-Floor Heijerman

Anne-Floor Heijerman

Functie: griffier
Gemeente: Loon op Zand
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de begeleidingscommissie

"Door regionaal met elkaar samen te werken, kunnen individuele gemeenten elkaar versterken en aanvullen. Veel van de ontwikkelingen in onze huidige maatschappij vragen om een gezamenlijke aanpak. Daarom is het is goed om zo nu en dan ook stil te staan bij de manier waarop de samenwerking is ingericht. Zorgt de manier van samenwerken er nog voor dat we onze doelen kunnen bereiken? Wat gaat er goed en waar kan het beter? Is de wereld veranderd en vraagt dat ook aanpassing van onze samenwerkingsstructuur? Hoe geven we invulling aan de rol van lokale volksvertegenwoordigers? Omdat dit belangrijke vragen zijn, zet ik me graag in voor de klankbordgroep raadsleden en de begeleidingscommissie gedurende het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. En dat blijf ik natuurlijk doen zodra de resultaten van het onderzoek binnen zijn."
Maarten Janus

Maarten Janus

Functie: griffier
Gemeente: Hilvarenbeek
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Als een van de twee afgevaardigde griffiers neem ik deel aan de klankbordgroep governance omdat ik het belangrijk vind dat raadsleden wat betreft het proces rondom het governancetraject goed geïnformeerd hun werk kunnen doen. Daarbij is het ook van belang om dat proces af te stemmen op de werkwijze en agenda van de negen gemeenteraden. Ook de inhoudelijke ondersteuning van de raadsleden in de klankbordgroep is een belangrijke reden om deel te nemen. Het gaat daarbij niet zozeer om mijn eigen mening over de inhoud, maar meer om bescheiden sparringsmomenten met raadsleden. Voor de toekomst van Regio Hart van Brabant zie ik voor me dat de negen gemeenten elkaars pluspunten aanvullen zonder dat ze in elkaars schaduw staan. In verscheidenheid verenigd."
Joeri de Jong

Joeri de Jong

Functie: raadslid
Gemeente: Dongen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Caren Joosten

Caren Joosten

Functie: raadslid
Gemeente: Heusden
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Timon Klerx

Timon Klerx

Functie: raadslid
Gemeente: Waalwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de begeleidingscommissie

"Mijn naam is Timon Klerx, 28 jaar oud en woonachtig in Waalwijk. Ik heb een progressieve mentaliteit: open naar de wereld, positief ingesteld, maar niet naïef. Ik ben een bevlogen mens die kritische vragen blijft stellen. Ik stoot liever een keer mijn kop of ben het met iemand grondig oneens, dan dat ik wegzink in een moeras van middelmatigheid. Ik zet mensen aan het denken en breng ze op ideeën. Het kan wél! Vanuit mijn rol als fractievoorzitter van LokaalBelang (de grootste partij in de Waalwijkse gemeenteraad) ben ik onder andere woordvoerder voor regionale samenwerking. Daarom wil ik me de komende jaren graag meer verdiepen Regio Hart van Brabant en deze gemeenschappelijke regeling eens van dichtbij meemaken. Dat gaat lukken, omdat ik namelijk het voorrecht heb om, naast lid van de klankbordgroep governance, ook onderdeel van de begeleidingscommissie te zijn."
Antonet Krol

Antonet Krol

Functie: raadslid
Gemeente: Gilze en Rijen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Steeds grotere opgaven komen bij de gemeente te liggen. Tevens zie je dat steeds meer thema’s niet stoppen bij de gemeentegrens, maar aan deze grens overstijgend zijn. Samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband wordt door deze ontwikkelingen steeds breder en intensiever. De besluiten die binnen een regionale samenwerkingen worden genomen, dienen wel gedragen te worden door de inwoners van de individuele gemeenten. Dat kan alleen als de gemeenteraden goed in de besluitvorming worden meegenomen en de besluiten democratisch onderbouwd zijn. Een goed vehikel vinden om dit te waarborgen en dit vehikel te implementeren vind ik belangrijk. Alleen zo kan een regionale samenwerking draagvlak krijgen bij gemeenteraden en inwoners en effectief opereren."
Hans van Nistelrooij

Hans van Nistelrooij

Functie: raadslid
Gemeente: Gilze en Rijen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Ik zie dat wij als gemeente vaak de kritische massa missen om in grote dossiers zelfstandig te kunnen opereren. De regio-organisatie voorziet dus in een grote behoefte. Tegelijk merk ik als raadslid dat wij erg op afstand staan en eigelijk alleen maar ja kunnen zeggen, wat trouwens vaak ook afdoende is. Ook kun je twijfelen aan de democratische legitimiteit.
Dat we nu een onderzoek starten naar hoe de regio slagvaardig te houden en de rol van de raad kunnen versterken vind ik wenselijk. Ik wil daar wel mijn steentje aan bijdragen."
Cathy Noordergraaf

Cathy Noordergraaf

Functie: raadslid
Gemeente: Hilvarenbeek
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de begeleidingscommissie

Femke Pijnenburg

Femke Pijnenburg

Functie: raadslid
Gemeente: Oisterwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sjors Slaats

Sjors Slaats

Functie: raadslid
Gemeente: Waalwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ton van de Ven

Ton van de Ven

Functie: raadslid
Gemeente: Oisterwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werner van de Wouw

Werner van de Wouw

Functie: raadslid
Gemeente: Loon op Zand
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Alleen is maar alleen. Samen kun je meer bereiken, samenwerken is daarom essentieel. En dit geldt op alle gebied. Processen, procedures en de vraag waarom we dingen doen zoals we ze doen, vind ik erg interessant. Voornamelijk om te bekijken hoe dingen anders en eenvoudiger kunnen.
Bestuurlijke samenwerking kan behoorlijk ingewikkeld en een echte papieren tijger zijn. Het meedenken over een zo effectief en efficiënt mogelijke vorm van samenwerking lijkt me een bijzondere uitdaging. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom ik zitting heb genomen in de klankbordgroep.
Ik zou tevreden terugkijken op het gelopen proces als we komen tot een passende samenwerkingsvorm die zo efficiënt én transparant als mogelijk is, voor alle betrokken partijen."
Cees Zwaal

Cees Zwaal

Functie: raadslid
Gemeente: Dongen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Mijn naam is Cees Zwaal en ik ben raadslid namens de Volkspartij Dongen binnen de gemeente Dongen. Daarnaast ben ik namens onze gemeenteraad vertegenwoordiger binnen de klankbordgroep Radenavonden. Vanuit die beide rollen ben ik toegetreden tot de klankbordgroep Governance. Met deze bijdrage hoop ik de rol van de regio te verbeteren waardoor onze inwoners via hun raadsleden meer invloed krijgen op keuzes die binnen de regio gemaakt worden."


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.