Begeleidingscommissie voor het ontwikkeltraject vormgeving bestuurlijke samenwerking

De begeleidingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle gemeenten en van alle betrokken gremia, zoals het algemeen bestuur, de kring van gemeentesecretarissen, poho-voorzitters, de bestuurscommissie jeugd, de kring van griffiers, intern coördinatoren en de klankbordgroep governance uit de raden.

Deelnemers: Theo Weterings, Miriam Oosterwijk, Henk van Noort, Anne-Floor Heijerman, Timon Klerx, Cathy Noordergraaf, Linda van Gerwen, Hans de Kort en Aletta van der Veen. 

Linda van Gerwen

Linda van Gerwen

Functie: intern coördinator
Gemeente: Goirle
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anne-Floor Heijerman

Anne-Floor Heijerman

Functie: griffier
Gemeente: Loon op Zand
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de klankbordgroep raden

"Door regionaal met elkaar samen te werken, kunnen individuele gemeenten elkaar versterken en aanvullen. Veel van de ontwikkelingen in onze huidige maatschappij vragen om een gezamenlijke aanpak. Daarom is het is goed om zo nu en dan ook stil te staan bij de manier waarop de samenwerking is ingericht. Zorgt de manier van samenwerken er nog voor dat we onze doelen kunnen bereiken? Wat gaat er goed en waar kan het beter? Is de wereld veranderd en vraagt dat ook aanpassing van onze samenwerkingsstructuur? Hoe geven we invulling aan de rol van lokale volksvertegenwoordigers? Omdat dit belangrijke vragen zijn, zet ik me graag in voor de klankbordgroep raadsleden en de begeleidingscommissie gedurende het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. En dat blijf ik natuurlijk doen zodra de resultaten van het onderzoek binnen zijn."
Timon Klerx

Timon Klerx

Functie: raadslid
Gemeente: Waalwijk
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de klankbordgroep raden

"Mijn naam is Timon Klerx, 28 jaar oud en woonachtig in Waalwijk. Ik heb een progressieve mentaliteit: open naar de wereld, positief ingesteld, maar niet naïef. Ik ben een bevlogen mens die kritische vragen blijft stellen. Ik stoot liever een keer mijn kop of ben het met iemand grondig oneens, dan dat ik wegzink in een moeras van middelmatigheid. Ik zet mensen aan het denken en breng ze op ideeën. Het kan wél! Vanuit mijn rol als fractievoorzitter van LokaalBelang (de grootste partij in de Waalwijkse gemeenteraad) ben ik onder andere woordvoerder voor regionale samenwerking. Daarom wil ik me de komende jaren graag meer verdiepen Regio Hart van Brabant en deze gemeenschappelijke regeling eens van dichtbij meemaken. Dat gaat lukken, omdat ik namelijk het voorrecht heb om, naast lid van de klankbordgroep governance, ook onderdeel van de begeleidingscommissie te zijn."
Hans de Kort

Hans de Kort

functie: intern coördinator
gemeente: Heusden
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Samen met mijn collega Linda van Gerwen vertegenwoordigen wij de intern coördinatoren die namens de negen deelnemende gemeenten actief zijn in Regio Hart van Brabant. Onze rol ligt op het snijvlak van bestuur en organisatie. Waar mogelijk en nodig, proberen we lijnen tussen de verschillende gremia met elkaar te verbinden. Vanuit deze rol participeer ik in de begeleidingscommissie governance. In mijn dagelijkse werk merk ik dat de agenda’s van raadsleden, bestuurders en medewerkers steeds voller raken. Mijn streven is te komen tot een heldere en pragmatische governancestructuur waarin iedereen, vanuit haar of zijn eigen rol, verantwoordelijkheid neemt. Het zou namelijk jammer zijn als we instrumenteel een mooi huis optuigen dat onvoldoende voorziet in de behoefte of waarin mensen niet gaan wonen."
Cathy Noordergraaf

Cathy Noordergraaf

Functie: raadslid
Gemeente: Hilvarenbeek
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tevens lid van de klankbordgroep raden

Henk van Noort

Henk van Noort

Functie: gemeentesecretaris
Gemeente: Dongen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Vanuit de kring gemeentesecretarissen neem ik deel aan de begeleidingsgroep. Binnen de driehoek bestuurlijke legitimatie (rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), publieke waarde (wat zijn de ambities en wat merken onze inwoners ervan) en bestuurlijk vermogen (voldoende slag- en uitvoeringskracht) dient steeds weer te worden gezocht naar evenwicht. Bij het onderzoeken van nieuwe vormen en mogelijkheden is het naar mijn bescheiden mening ook zaak dat we het goede in de bestaande samenwerking weten te behouden."
Piet Poos

Piet Poos

Functie: wethouder
Gemeente: Goirle
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Wij mogen in Hart van Brabant blij zijn met de regionale samenwerking die we hebben bereikt. Als ik zie hoe dat in andere delen van Nederland gaat, dan zijn er best redenen op trots te zijn op het onderling vertrouwen, de saamhorigheid en solidariteit die we weten op te brengen. Dat mag geen reden zijn om voldaan achterover te leunen. We staan immers voor grote opdrachten die we alleen samen kunnen uitvoeren. Dat maakt het governancetraject zo belangrijk. Besluitvormingsprocessen kunnen nog effectiever en efficiënter, waarbij we rolverdeling tussen alle spelers helder is en alle betrokkenen voelen dat ze zijn gehoord en dat hun inbreng waardevol is. Dat maakt het voor mij een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan dit traject."
Theo Weterings

Theo Weterings

Functie: voorzitter Regio Hart van Brabant, burgemeester
Gemeente: Tilburg
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Als voorzitter van de mooie Regio Hart van Brabant mag ik niet ontbreken in de begeleidingscommissie en dat wil ik ook niet. We praten al langer over de governance van de regionale samenwerking. Tijdens het proces van de totstandkoming van de strategische meerjarenagenda was er echter onvoldoende tijd voor een governancediscussie. Vervolgens is erover gesproken in de Verenigde Vergadering en zijn er verschillende moties over ingediend. Ik ben dan ook blij dat Tilburg University ons hierin begeleidt en dat het traject nu uit de startblokken is, want het is belangrijk dat we consensus houden over de governance van de regio en de rollen die ieder daarbij inneemt. Als we daar aan het einde van het traject overeenstemming over bereiken ben ik een tevreden bestuurder en kunnen we ons weer wijden aan waar het werkelijk omgaat: de inhoud, onze mooie regio in het hart van Brabant en haar inwoners!"
Aletta van der Veen

Aletta van der Veen

Functie: voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd, wethouder
Gemeente: Gilze en Rijen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Mijn wens voor Regio Hart van Brabant is een compacte, pragmatische samenwerking waarbij onderling vertrouwen de basis is. Echt op hoofdlijnen, met duidelijke speerpunten en agenda, zonder complexe besluitvormingstrajecten. Niet alles hoeft uitgekauwd te worden, holle woorden schaffen we af en we zijn vooral gericht op concrete acties en beleid. Ik ben al heel tevreden met de collegialiteit binnen onze regio. Er wordt op veel gebieden goed samengewerkt. Maar we maken het onszelf niet altijd gemakkelijk. Ik denk graag mee hoe we zaken praktischer kunnen inrichten waarbij ook onze raden goed aangesloten blijven."


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.