Cover SMA website


Governancetraject Regio Hart van Brabant


wijzende vinger naar rechts  in het projectenoverzicht staat de meest actuele informatie over het governancetraject >


Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om op effectieve en efficiënte manier de doelen uit de strategische meerjarenagenda 2019-2023 te realiseren? En hoe kunnen we daarbij tegelijk transparant zijn en met breed draagvlak van belanghebbenden handelen, zoals de deelnemende gemeenten en gemeenteraden?

Het eindapport Balanceren, verbinden en schakelen' is eind februari 2021 opgeleverd.


Eind 2021 hebben alle 11 gemeenteraden in onze regio ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Hart van Brabant. Download de tekst daarvan hier >


Onderzoeksdoel

Om deze vragen te beantwoorden, doorlopen we een governancetraject, dat is opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. Doel van het onderzoek is om uiterlijk aan het einde van 2021 een overzicht te hebben van:

  • ervaren uitdagingen ten aanzien van de bestaande regionale samenwerking;
  • relevante ontwikkelingen van invloed op de toekomst van samenwerking;
  • relevante ervaringen en lessen van andere regio’s ten aanzien van samenwerking;
  • mogelijke scenario’s voor samenwerking;
  • mogelijke overwegingen bij het maken van een keuze.

Aanleiding

In 2018 zijn we binnen Regio Hart van Brabant gestart met een uitgebreid proces om te komen tot een nieuwe strategische meerjarenagenda. Nu we duidelijk hebben waar we als regio samen naartoe willen werken – onze stip op de horizon – onderzoeken we wat de beste manier is om daar te komen. Daarvoor zijn we een governancetraject gestart. Een belangrijk perspectief dat daarbij wordt uitgewerkt is de democratische legitimatie. Daarnaast worden ook de perspectieven van sturing, aanpak, schaal, organisatie en de mogelijkheid van werken met een ‘coalition of the willing’ uitgewerkt.

Een aanleiding om de democratische legitimatie als centraal perspectief te nemen, is onder meer de ingediende motie bij de Verenigde Vergadering in mei 2019 over het proces rond de totstandkoming van de strategische meerjarenagenda.

Contact

Meer weten over het governancetraject bij Regio Hart van Brabant? Neem dan contact op met Frank van Mill programmadirecteur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 1151 4816.

Nieuwsberichten

Januari 2022: GR 2022

Het governance-traject is afgerond: de 11 samenwerkende gemeenten, waaronder ook Alpen-Chaam en Baarle-Nassau, in onze regio zijn de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Hart van Brabant aangegaan. Wat is er precies afgesproken. Download de GR >

Eind december 2021: instemming
Alle gemeenteraden in onze regio hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Dat betekent onder meer dat de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau op 1 januari 2022 toetreden tot Regio Hart van Brabant.

December 2021: besluitvormingsmaand
Alle regiogemeenten ontvingen dit najaar het voorstel van het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant over de invulling van de manier waarop we met elkaar samenwerken. In afwachting van de besluitvorming daarover (deze maand nog), dit artikel met alles waar de raden over gaan besluiten op een rijtje.

Oktober 2021: nieuwe afspraken voor samenwerking
Theo Weterings: "De gemeenten in onze regio gaan nog beter samenwerken. En dat gaan we doen met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau erbij." Dat is één van de belangrijke uitkomsten van het governancetraject dat richting een einde loopt.

Juni 2021: richting besluitvorming
De bestuurders van Regio Hart van Brabant zijn op de Hart van Brabantdag meegenomen in het governancetraject. Voorzitter van het algemeen bestuur Theo Weterings lichtte de drie adviezen toe die het algemeen bestuur ontving naar aanleiding van het rapport 'Balanceren, verbinden en schakelen'.

Mei 2021: van rapport naar advies
Het AB ontving de adviezen van de Klankbordgroep Governance/Klankbordgroep Raden en van de Kring van gemeentesecretarissen (KGS).

Arpril 2021: governancetraject in consultatiefase
Voordat het AB een besluit neemt over het rapport 'Balanceren, verbinden en schakelen' wint het advies in bij de Kring van gemeentesecretarissen en bij de klankbordgroep Governance en de klankbordgroep Raadsleden.

Maart 2021: artikel in Tilburg University Magazine
Een aanrader: er staat een interessant, helder artikel in Tilburg University Magazine over het onderzoek dat Tilburg University voor ons deed naar de governance. Onder de kop 'Klopt het Hart van Brabant nog >' lees je over de aanleiding en de resultaten. Ook komen regiovoorzitter Theo Weterings en onderzoeker Martijn Groenleer aan het woord.

Februari 2021: balanceren, verbinden en schakelen
Op 25 februari verscheen het onderzoeksrapport 'Balanceren, verbinden en schakelen' over de toekomst van de samenwerking in de regio Hart van Brabant. Conclusie: de regio heeft grote ambities en staat voor grote uitdagingen.

December 2020: governancetraject naar afrondende fase
Op 2 december vond een brede gespreksavond plaats met een grote groep betrokkenen om uitdagingen te toetsen en oplossingen op te halen. Het projectteam beweegt nu naar de eindfase en zal in de eerste helft van januari zijn bevindingen delen.

Oktober 2020: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband
Het governancetraject van Regio Hart van Brabant verloopt voortvarend. Het bevindt zich in de derde fase: de verdieping. In deze fase worden de scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. In december zal het eindrapport worden opgeleverd.

Juli 2020: voortgang governancetraject
Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?
Juni 2020: governancetraject van start
Het governancetraject is van start! Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft heeft prof. dr. Martijn Groenleer van Tilburg University de opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s voor de regionale samenwerking.
Maart 2020: plan van aanpak governancetraject
Hoe kunnen we onze samenwerking nog beter aansturen en organiseren? Om die vraag te beantwoorden heeft het algemeen bestuur besloten tot een ontwikkeltraject voor de governance van de regionale samenwerking. Daarvoor is nu een plan van aanpak.
December 2019: aankondiging governancetraject
Nu we in onze strategische meerjarenagenda met elkaar bepaald hebben wat we willen bereiken, kijken we de komende tijd naar hoe we onze samenwerking nog beter kunnen besturen en organiseren. In de algemeen bestuursvergadering op 5 december is besloten tot een ontwikkeltraject voor de governance van de regionale samenwerking.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.