Het eindrapport is inmiddels opgeleverd. Zie hier het laatste nieuwsbericht en het volledige eindrapport over de toekomst van de samenwerking in Regio Hart van Brabant “Balanceren, verbinden en schakelen”.


Welk type bestuurlijke samenwerking hebben we nodig om op effectieve en efficiënte wijze de doelen uit de strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 te realiseren? En hoe kunnen we daarbij tegelijk transparant zijn en met breed draagvlak van belanghebbenden handelen, zoals de deelnemende gemeenten en gemeenteraden?

Onderzoeksdoel

Om deze vragen te beantwoorden, doorlopen we een governancetraject, dat is opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. Doel van het onderzoek is om uiterlijk aan het einde van het jaar een overzicht te hebben van:

  • Ervaren uitdagingen ten aanzien van de bestaande regionale samenwerking
  • Relevante ontwikkelingen van invloed op de toekomst van samenwerking
  • Relevante ervaringen en lessen van andere regio’s ten aanzien van samenwerking
  • Mogelijke scenario’s voor samenwerking
  • Mogelijke overwegingen bij het maken van een keuze

Aanleiding

In 2018 zijn we binnen Regio Hart van Brabant gestart met een uitgebreid proces om te komen tot een nieuwe strategische meerjarenagenda. Nu we duidelijk hebben waar we als regio samen naartoe willen werken – onze stip op de horizon – onderzoeken we wat de beste manier is om daar te komen. We starten daarom een governancetraject. Een belangrijk perspectief dat daarbij zal worden uitgewerkt is de democratische legitimatie. Daarnaast worden ook de perspectieven van sturing, aanpak, schaal, organisatie en de mogelijkheid van werken met een ‘coalition of the willing’ uitgewerkt.

Een aanleiding om de democratische legitimatie als centraal perspectief te nemen, is onder meer de ingediende motie bij de Verenigde Vergadering in mei 2019 over het proces rond de totstandkoming van de strategische agenda.

Contact

Meer weten over het governancetraject bij Regio Hart van Brabant? Neem dan contact op met Miriam Oosterwijk, programmadirecteur. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 20593954.

Nieuwsberichten

December: governancetraject naar afrondende fase
Op 2 december vond een brede gespreksavond plaats met een grote groep betrokkenen om uitdagingen te toetsen en oplossingen op te halen. Het projectteam beweegt nu naar de eindfase en zal in de eerste helft van januari zijn bevindingen delen.
Oktober: op naar scenario’s voor ons samenwerkingsverband
Het governancetraject van Regio Hart van Brabant verloopt voortvarend. Het bevindt zich in de derde fase: de verdieping. In deze fase worden de scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. In december zal het eindrapport worden opgeleverd.
Juli: voortgang governancetraject
Het governancetraject van Regio Hart van Brabant is globaal opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. De voorbereidende fase wordt nu afgerond en de eerste verkennende stappen zijn gezet. Wat houdt dat in en wat gaat er nu gebeuren?
Juni: governancetraject van start
Het governancetraject is van start! Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft heeft prof. dr. Martijn Groenleer van Tilburg University de opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s voor de regionale samenwerking.
Maart: plan van aanpak governancetraject
Hoe kunnen we onze samenwerking nog beter aansturen en organiseren? Om die vraag te beantwoorden heeft het algemeen bestuur besloten tot een ontwikkeltraject voor de governance van de regionale samenwerking. Daarvoor is nu een plan van aanpak.
December: aankondiging governancetraject
Nu we in onze strategische meerjarenagenda met elkaar bepaald hebben wat we willen bereiken, kijken we de komende tijd naar hoe we onze samenwerking nog beter kunnen besturen en organiseren. In de algemeen bestuursvergadering op 5 december is besloten tot een ontwikkeltraject voor de governance van de regionale samenwerking.