Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2020

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 9 mei 2019

Verenigde Vergadering 25 mei 2019

Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina over de verenigde vergadering>>

Radenavond 3 april 2019

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 14 maart 2019

Radenavond 5 februari 2019

 

Archief

2018

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 13 december 2018

Hart van Brabant Radendag 17 november 2018

2 daagse Sociaal Domein 3 en 4 oktober 2018

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 27 september 2018

Terugblik Hart van Brabant Radendag 26 mei 2018

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 28 juni 2018

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 8 maart 2018

2017

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 14 december 2017

Radenavond, thema: huisvesting arbeidsmigranten 15 november 2017

Raadvoorstellen Regionale Koers Jeugd(hulp) + herijking regiobegrotingen 2017 en 2018

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 21 september 2017

Raadsinformatiebrief jeugd, juli 2017

Radendag, thema: omgevingswet 28 juni 2017

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 18 mei 2017

Hart van Brabant radenavond 12 april 2017

Agenda's portefeuillehoudersoverleggen Hart van Brabantdag 9 maart 2017

2016